уторак, 25. јул 2023.

Šamati 90: U ZOHARU, BEREŠIT


U Zoharu, Berešit

Čuo sam 17. Adara, 28. mart 1948. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

U Zoharu, Berešit 165: „U tajnama Tore… Zaštitnici ministara podižu se od Gore, i svetla oštrica vitlajućeg mača postavlja se  nad svim vojskama i svim logorima... Iz ovog razabiranja širi se nekoliko drugih stepeni razabiranja" (VaYece 390-391).

On (Baal HaSulam) je objasnio da kada se širi lijeva linija, ona mora da bude oslađena desnom linijom, i širi se na tri mjesta:

1. u AVI, što je korijen,          

2. u Malhut,
3. u Božjim anđelima.

U AVI oni se nazivaju „zaštitnici ministara". U Malhut oni se nazivaju „svetla oštrica vitlajućeg mača". A u anđelima oni se nazivaju: „Iz ovog razabiranja širi se nekoliko drugih stepeni razabiranja”.

Link - In The Zohar, Beresheet


Šamati 88: SAV RAD JE JEDINO TAMO GDJE POSTOJE DVA PUTA - 1


Sav rad je jedino tamo gdje postoje dva puta - 1

Čuo sam nakon Šabat BeŠalah,  24. januar 1948. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Sav rad je jedino tamo gdje postoje dva puta, kao što je napisano: „’... živ će biti kroz njih’, …i neće umrijeti kroz njih”. A, ono što se odnosi na „umrijeće ali neće prestupiti”, odnosi se jedino na tri Micvot: idolopoklonstvo, krvoproliće, incest. A ipak, nalazimo da su prvi Hasidi davali svoje živote za izvršavanje svake pozitivne Micva. 

I treba da znamo da sav rad i trud je jedino tada kada čovjek drži Toru. U to vrijeme, čovjek osjeća težak teret usled toga što tijelo ne pristaje na uslove Tore.

Ali, kada je čovjek nagrađen, i Tora njega čuva, on ne osjeća nikakvu težinu u radu Stvoritelja zato što Tora čuva čovjeka, kao što je napisano: „Čovjeka će učiti njegova duša”.

Link - All the Work Is Only Where There Are Two Ways – 1


петак, 14. јул 2023.

Šamati 86: I ONI SU SAGRADILI AREI MISKENOT


I oni su sagradili Arei Miskenot

Čuo sam od svog oca i učitelja, 3. Ševata, Tav-Šin-Alef,
31. januar 1941. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Spis kaže (Izlazak 1): I oni su za Faraona sagradili Arei Miskenot, Pitom i Ramzes”. Treba da pitamo: Pitom i Ramzes znači da su oni lijepi gradovi, dok riječi Arei Miskenot* ukazuju na siromaštvo i nemaštinu, a takođe ukazuju i na opasnost!”. Isto tako treba da razumijemo šta je praotac Avraam pitao: I on je rekao … ‘Kako ću ja znati da ću je naslijediti?’” (Postanje 15:8). I šta je Stvoritelj odgovorio? Napisano je: „I On je rekao Avraamu: Znaj sigurno da će tvoje sjeme biti stranac u zemlji koja nije njihova, i služiće im, i oni će im nanositi patnju 400 godina”. (Postanje 15:13) 

*) Arei Miskenot znači gradovi za skladišta, ali i „gradovi patnje” i „gradovi siromaštva”. 

Doslovno značenje je teško razumjeti, jer pitanje je bilo u vezi sa tim da je Avraam htio garancije za nasljedstvo, a u odgovoru Stvoritelja: „Tvoje sjeme će biti u izgonu …” nema očigledne garancije, ali izgleda da je to za Avraama bio zadovoljavajući odgovor. Štaviše, vidimo da kada se Avraam sporio sa Stvoriteljem u vezi sa narodom Sodome, on je sa Stvoriteljem imao dugu raspravu i stalno je ponavljao „možda”. Međutim, ovdje, kada je Stvoritelj rekao da će njegovo sjeme biti u izgonu, on je to odmah prihvatio kao zadovoljavajući odgovor i nije se raspravljao niti je rekao „možda”. Umjesto toga, on je to prihvatio kao garanciju za nasljedstvo zemlje.

Treba da razumijemo ovaj odgovor, a takođe i šta Zohar tumači u vezi sa stihom: „Faraon  je približio …” Zohar tumači da ih je on približio pokajanju. Kako je moguće da je zli Faraon htio da ih približi pokajanju? 

Da bismo sve ovo razumjeli, treba da razumijemo ono što su naši mudraci rekli (Sukka 52:71): Rabi Jehuda kaže: Na kraju, Stvoritelj će dovesti zlu inklinaciju (Jecer Hara) i ubiti je pred pravednicima i grešnicima. Pravednicima ona izgleda poput visoke planine, a grešnicima poput debljine dlake. I jedni i drugi plaču. Pravednici plaču i kažu: Kako smo mogli da osvojimo tako visoku planinu?’ a grešnici plaču i kažu: Kako nismo mogli da osvojimo to što je poput debljine dlake?’’” (traktat Sukka 52)

четвртак, 13. јул 2023.

Šamati 85: ŠTA, U RADU, ZNAČI PLOD CITRUSNOG DRVETA


Šta, u radu, znači plod citrusnog drveta

Čuo sam na praznik Sukot, 27. septembar 1942. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Napisano je: „I uzmite za sebe prvog  dana plod citrusnog drveta, grane palminog drveta, grane drveća guste krošnje i grane potočnih vrba” (Knjiga Levitska 23:40). 

Treba da tumačimo „plod citrusnog drveta”: drvo označava pravednika koji se naziva „drvo u polju", a plod je potomstvo drveta, to jeste potomstvo pravednika, što su dobra djela, koja treba da budu u formi ukrasa na njegovom drvetu. 

„Iz godine u godinu”, znači čitavu godinu, što je „šest mjeseci uljem od smirne i šest mjeseci  miomirisima”. Međutim, zli su „poput plijeve koju vjetar raznosi”. 

„Palmine grane” su dvije kašike, što su dva slova Hey, prvo Hey i poslednje Hey, kojima je čovjek nagrađen sa „jedna zlatna kašika, od deset šekela, puna tamjana”. 

Kapot (kašike) znači Kefia (prisila), što je kada čovjek prisilom prima na sebe kraljevstvo nebesa. To znači da čak i kada se razum ne slaže sa tim, čovjek ide iznad razuma. To se naziva „uparivanje prisilom”. Tmarim (palmino drveće) dolazi od riječi Morah (strah), što je strah za koji je rečeno: „I Bog je to načinio da se Njega boje". 

Zbog toga se to naziva Lulav (palmina grana). I, prije nego što je čovjek time nagrađen, on ima dva srca. To se naziva Lo Lev (bez srca), što znači da njegovo srce nije posvećeno jedino Stvoritelju. A kada je nagrađen razabiranjem Lo („ne” ili „za Njega”), što znači da je srce za Stvoritelja, to je Lulav. 

среда, 12. јул 2023.

Šamati 84: ŠTA ZNAČI "ON JE PROGNAO ČOVJEKA IZ RAJSKOG VRTA DA ČOVJEK NE BI UZEO I SA DRVETA ŽIVOTA"


Šta znači „On je prognao čovjeka iz Rajskog vrta da čovjek ne bi uzeo i sa Drveta Života”

Čuo sam 24. Adara, 19. mart 1944. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Napisano je: „A Gospod Bog viknu Adama i upita ga: ‘Gdje si?’ A on odgovori: ‘Čuo sam Tvoj glas i uplaših se jer sam nag, i sakrih se’.

I, Gospod je rekao: … da ne pruži ruku i uzme i sa Drveta Života”... „I On je prognao čovjeka”. 

Neophodno je da razumijemo Adamov strah, koji je bio tako velik da je on morao da se sakrije kada je vidio da je nag. Radi se o tome da prije nego što je jeo sa Drveta znanja, on se hranio iz Bina, što je svijet slobode. Nakon što je jeo sa Drveta znanja, on je vidio da je nag. To znači da se on uplašio da bi mogao da primi Svjetlost Tore i koristi je u formi „pastiri Lotovog stada”. 

A koncept „pastiri Lotovog stada’’ suprotan je vjeri iznad razuma, koja se naziva „pastiri Avraamovog stada’’, što je kada čovjek koji je nagrađen Svjetlošću Tore to postignuće ne uzima kao osnovu za svoj rad. A čovjek koji kaže da Svjetlost Tore ima kao osnovu za svoj rad, i da mu više nije potrebno jačanje vjere u Stvoritelja, on pripada onome što se naziva „pastiri Lotovog stada”, što se razmatra za „proklet svijet”, to jeste razmatra se za prokletstvo. I to je suprotno vjeri, koja je blagoslov.

Umjesto toga, čovjek treba da kaže da sada vidi da, ukoliko ide vjerom iznad razuma, njemu će od Gore biti data Svjetlost Tore da mu pokaže da on ide putem istine. I on tu Svjetlost ne uzima za podršku tako da njegov rad bude unutar razuma, iz čega dolazi do toga da njegov rad bude sa posudama primanja, nad kojima je postavljen Cimcum. Zato se to mjesto naziva „mjesto prokletstva”, budući da Lot znači „proklet svijet”. 

уторак, 11. јул 2023.

Šamati 83: VAV DESNE I VAV LIJEVE


Vav desne i Vav lijeve

Čuo sam 19. Adara, 24. februar 1943. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Postoji razabiranje Ze (to" u muškoj formi) i postoji razabiranje Zot (to" u ženskoj formi). Mojsije se razmatra za Ze što je Kraljev najbolji čovjek. Ostali proroci se razmatraju za Zot ili Koh (slova Kaf i Hey), što je značenje za Yadeha (tvoja ruka), i to je Vav lijeve. A postoji i razabiranje Vav desne. 

I to je značenje za skup slova Zajin”, koji sadrži dva Vav. To je značenje za „i jedan koji njih sadrži", što je trinaest, i razmatra se za kompletan stepen.

Postoji Vav desne i Vav lijeve. Vav desne naziva se Drvo Života”, a Vav lijeve naziva se Drvo znanja”, gdje je mjesto za čuvanje. Dva slova Vav se nazivaju dvanaest subotnjih hljebova (Halot)*, dva reda, po šest u redu, što je značenje za trinaest Tikkunim (ispravke), što je dvanaest i jedna koja njih sadrži, i naziva se Mazal ve Nakeh (sreća i pročišćen). 

*Hleb u obliku pletenice (tradicionalno se služi tokom Šabata) 

I isto tako sadrži trinaestu ispravku, nazvanu neće biti pročišćen", što je značenje za skup slova Zajin. Zajin je Malhut, koja njih sadrži unutar sebe. I, prije nego što čovjek  bude nagrađen sa neće se vratiti budali", naziva se neće biti pročišćen". A onaj koji je već nagrađen sa neće se vratiti budali" naziva se pročišćen". 

Ovo je značenje za: …otkriće okuse dvanaest subotnjih hljebova koji su znak na Njegovom nebu, udvojena i slaba" (u pjesmi „Ja ću pripremiti za jelo”). Isto tako je napisano: ona će biti krunisana slovima Vav, i skupom Zajin" (u pjesmi „Ja ću veličati pjesmom”). Krunisanje slovima Vav treba da tumačimo tako da je povezanost kroz dva Vav dvanaest subotnjih hljebova (što je dvanaest Halot) koji su znak na nebu.

понедељак, 10. јул 2023.

Šamati 82: MOLITVA KOJA JE UVIJEK POTREBNA


Molitva koja je uvijek potrebna

Čuo sam nasamo tokom nedeljne porcije VaYera,
novembar 1952. Godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Vjera se naziva Malhut, i tumači se da je to ono što je u umu i srcu, to jeste davanje i vjera. Ono što je suprotno vjeri naziva se Orla (kožica, poslednje tijelo, prepucijum) i označava znanje. Za čovjeka je svojstveno da cijeni svojstvo Orla (znanje). Međutim vjera, koja se naziva Šehina, je u prašini. To znači da se ovaj rad razmatra za bezvrijedan i svako nastoji da izbjegne da ide ovim putem. Međutim, jedino se ovaj put naziva put pravednika i Keduša. 

Stvoritelj hoće da Njegova Imena budu otkrivena jedino na ovaj način, jer je sigurno da se na ovaj način neće ukaljati Viša Svjetlost, budući da su davanje i Dvekut čitava osnova. Isto tako, Klipot ne mogu da sisaju iz ovog kvaliteta jer se one hrane jedino iz primanja i znanja. 

Međutim, tamo gdje vlada Orla, Šehina ne može da primi Višu Svjetlost da Svjetlost ne bi pala u Klipot. Zbog toga postoji tuga Šehina, jer je Viša Svjetlost spriječena da uđe u nju i ona ne može da daje dušama. 

I ovo zavisi jedino od nižih. Viši može jedino da daje Višu Svjetlost, ali snaga Masah, to da niži neće ništa da primi u posude primanja, zavisi od rada nižih; to jeste, niži moraju ovo da skrutinizuju.

Link - The Prayer that One Should Always Pray


недеља, 9. јул 2023.

Šamati 81: UZDIZANJE MAN


Uzdizanje MAN

Čuo sam
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Znano je da su, zbog razbijanja, iskre Keduša pale u BYA. Ali, u BYA, one  ne mogu da budu ispravljene. Zbog toga one moraju da se uzdignu do Acilut.

Time što čovjek izvršava Micvot i dobra djela  sa ciljem da donese zadovoljenje svome Tvorcu a ne za sopstvenu korist, ove iskre se uzdižu do Acilut. Tada se one uključuju u Masah Višeg, u Roš stepena, gdje Masah ostaje u svojoj vječnosti. U to vrijeme postoji Zivug (uparivanje) na Masah kroz Hitkalelut (miješanje, integracija) iskri, i Viša Svjetlost se širi kroz sve svjetove u skladu sa mjerom iskri koje su se uzdigle. 

To je poput Hizdakhut (pročišćenje) Parcufim od Akudim. Učimo da tokom Hizdakhut, kada Svjetlost odlazi, Masah od Guf zajedno sa Rešimot se uzdiže do Peh od Roš. Ovo je zbog toga što kada niži prestaje da prima to se razmatra da je on pročišćen od svog Aviut. Otuda, Masah može ponovo da se uzdigne do Peh od Roš jer je njegov pad na stepen Guf bio jedino zbog toga što se Svjetlost proširila od Gore ka dolje, u posude primanja. 

Isto tako, Roš se uvijek razabira kao djelovanje „od dolje ka Gore", to jeste kao otpor širenju. Kada Guf prestane da prima Svjetlost „od Gore ka dolje", zbog odsustva Masah koji je bio pročišćen kroz Bituš (udaranje) unutrašnje i okružujuće Svjetlosti, razmatra se da se Masah od Guf pročistio od svog Aviut i zajedno sa Rešimot uzdigao do Roš.

Osim toga, kada se čovjek angažuje u Tori i Micvot zarad davanja a ne zarad primanja za sebe, iskre se kroz to uzdižu do Masah u Roš u svijetu Acilut (i one se uzdižu stepen po stepen  sve dok ne dođu u Roš od Acilut). I kada se one integrišu u taj Masah, pojavi se određeni stepen Svjetlosti u skladu sa veličinom Masah, i tada se dodaje više Svjetlosti u sve svjetove. I čovjek koji je uzrokovao to poboljšanje Gore, takođe prima iluminaciju time što je uzrokovao poboljšanje Gore, u Višim svijetovima.

Link - Concerning Raising MAN


субота, 8. јул 2023.

Šamati 80: LEĐA U LEĐA (AHOR BE AHOR)


Leđa u leđa (Ahor be Ahor)

Čuo sam
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Panim (lice, prednja strana) i Ahor (leđa, zadnja strana).

Panim označava primanje obilja ili davanje obilja.

Suprotno se naziva Ahoraim, kada ne postoji ni primanje ni davanje.

Otuda, na početku rada čovjek se nalazi u stanju Ahor be Ahor (leđa u leđa), zato što on i dalje ima Kelim zarad primanja za sebe. Ukoliko bi čovjek proširio obilje u ove Kelim, to bi ukaljalo Svjetlost, jer se čovjek razmatra za suprotno svojstvo, budući da Svjetlost dolazi iz korijena, a korijen jedino daje. 

Iz tog razloga niži koriste Kelim de Ima, koje se nazivaju Ahoraim, što znači da oni ne žele da primaju da ne bi ukaljali Svjetlost. I, Emanator  njima ne daje iz prethodno navedenog razloga, jer Svjetlost štiti sebe da je oni ne bi ukaljali. I zbog toga se to stanje naziva Ahor be Ahor.

Da bismo objasnili ono što je na nekoliko mjesta napisano: „Gdje god postoji nedostatak (mjesto odsustva savršenstva), Klipa sisa", možemo da kažemo da je razlog za to što ovo mjesto još nije čisto od Aviut. U suprotnom, Svjetlost bi sijala u potpunosti, jer Viša Svjetlost sija bez prestanka. Ukoliko postoji mjesto koje je ispravljeno kroz Masah, Viša Svjetlost tu odmah ima hvat. A kada postoji mjesto nedostatka, što je odsustvo Više Svjetlosti, tu sigurno postoji razabiranje Aviut, čiji je čitav hvat u želji za primanjem.

Link - Concerning Achor be Achor

 

петак, 7. јул 2023.

Šamati 79: ACILUT I BYA


Acilut i BYA

Čuo sam 15. Tamuza, 1. dana u nedelji Pinhas,
18. jul 1943. Godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Acilut se razmatra za ono što je od Haze i naviše, a to su jedino posude davanja. BYA znači primanje zarad davanja, uzdizanje nižeg Hey do Bina. 

Budući da je čovjek uronjen u želju za primanjem za sebe, on ne može ništa da uradi ukoliko to nije zarad primanja za sebe. Otuda, naši mudraci su rekli: „Iz Lo Lišma dolazimo do Lišma".  

To znači da angažovanje u Tori i Micvot mi počinjemo zarad „Daj nam bogatstvo ovog svijeta”, a nakon toga „Daj nam bogatstvo sljedećeg svijeta”. Kada čovjek uči na ovakav način, on treba da dođe do toga da uči Lišma, zarad Tore, što znači da će ga Tora učiti putevima Stvoritelja. 

I tada on treba prvo da osladi Malhut u Bina, što znači da uzdigne Malhut, nazvanu želja za primanjem, do Bina koja se razmatra za davanje. To jeste, sav njegov rad biće jedino zarad davanja.

I tada za njega nastaje tama. On osjeća da je svijet za njega postao tama, jer tijelo daje snagu za rad jedino kada je rad u formi primanja, a ne u formi davanja. U tom stanju čovjek ima samo jedan izbor: da moli Stvoritelja da mu On otvori oči tako da bude u stanju da radi zarad davanja. 

I to je značenje za „Ko postavlja pitanje?’’ Ovo se odnosi na Bina koja se naziva MI (MI na hebrejskom: voda, ko), i pitanje dolazi iz stiha „tražite kiše”, što je molitva. Budući da su oni došli do stanja „vode od Bina’’ tu postoji prostor za molitvu. 

Link - Atzilut and BYA

 

четвртак, 6. јул 2023.

Šamati 71: U TAJNOSTI PLAČI DUŠO MOJA - 2


U tajnosti plači dušo moja - 2

Čuo sam 25. Sivana, 28. jun 1943. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

„U tajnosti plači, dušo moja, zbog vašeg ponosa”*, zbog ponosa Izraela. On (Baal HaSulam) pita: „Postoji li  plač pred Stvoriteljem? Naposljetku, ‘snaga i radost su na mjestu gdje Gospod boravi!’” Treba da razumijemo pitanje plača u duhovnom. Plač je na mjestu gdje čovjek sebi ne može da pomogne, i on plače da bi mu neko drugi pomogao. A „u tajnosti” označava skrivenosti i protivrječnosti koje se otkrivaju u svijetu.


*Jeremija 13:17
Ако ли ово не послушате, душа ће моја плакати тајно ради охолости ваше и ронити сузе, сузе ће тећи из ока мог, јер ће се заробити стадо Господње.

Ovo je značenje za napisano: „U tajnosti plači, dušo moja” jer „Sve je u rukama nebesa, osim straha nebesa”.

O ovome su naši mudraci rekli: „Plač je u unutrašnjem odajā”. To znači da kada Svjetlost sija jedino u unutrašnjem i nema otkrivanja Svjetlosti spolja, jer nižima nedostaju Kelim da mogu da je prime, tada postoji plač. Međutim u „spoljašnjem odajā”, gdje Svjetlost može da se otkrije spolja, kada obilje postane otkriveno dolje, nižima, tada „snaga i radost su na mjestu gdje Gospod boravi”, i sve se vidi. Ipak, kada Stvoritelj ne može da daje nižima, to se naziva „plač”, jer Njemu su potrebne Kelim nižih.

Link - My Soul Shall Weep in Secret – 2


субота, 1. јул 2023.

Šamati 69: PRVO ĆE BITI ISPRAVKA SVIJETA


Prvo će biti ispravka svijeta

Čuo sam u mjesecu Sivan,  jun 1943. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

On (Baal HaSulam) je rekao da će prvo biti ispravka svijeta, a zatim će nastati potpuno iskupljenje, to jeste dolazak Mesije. Ovo je značenje za napisano: „… i tvoje oči će vidjeti tvog Učitelja …”, i „Jer sva zemlja će biti puna znanja (Gospoda) …” Ovo je značenje za ono što je Baal HaSulam napisao, da će prvo biti ispravljeno unutrašnje svjetova, a zatim spoljašnje svjetova. Ali, treba da znamo da je ispravka spoljašnjeg svjetova viši stepen od ispravke unutrašnjeg svjetova. 

Korijen Izraela dolazi iz unutrašnjeg svjetova. Ovo je značenje za napisano: „… jer vas je najmanje od svih naroda”. Međutim, kroz ispravku unutrašnjeg ispraviće se takođe i spoljašnje, mada u malim porcijama. I spoljašnje će se svaki put ispravljati (dok se novčić po novčić ne sakupi u veliku sumu), sve dok se ne ispravi sve spoljašnje.

Glavna razlika između unutrašnjeg i spoljašnjeg vidi se u tome što, na primjer, kada čovjek izvršava neku Micva, nisu svi njegovi organi saglasni sa tim. To je poput čovjeka koji posti, i tada kažemo da je jedino njegovo unutrašnje saglasno sa postom, ali njegovom spoljašnjem to nije ugodno jer je tijelo uvijek u otporu prema duši. Otuda, jedina razlika između Izraela i nacija svijeta jeste samo u odnosu na  dušu; ali kada je u pitanju tijelo, oni su isti jer i tijelo Izraela brine samo za sebe.

Otuda, kada se pojedinačni dijelovi čitavog Izraela isprave, tada će, prirodno, i čitav svijet biti ispravljen. Slijedi da će nacije svijeta biti ispravljene u onoj mjeri u kojoj mi ispravimo sebe. Ovo je značenje za ono što su naši mudraci rekli: „Nagrađen – on sudi sebe i čitav svijet na skali zasluge”. Nije rečeno: „sudi čitav Izrael” već „čitav svijet na skali zasluge”, što znači da će unutrašnje ispraviti spoljašnje. 

Link - First Will Be the Correction of the World