недеља, 9. јул 2023.

Šamati 81: UZDIZANJE MAN


Uzdizanje MAN

Čuo sam
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Znano je da su, zbog razbijanja, iskre Keduša pale u BYA. Ali, u BYA, one  ne mogu da budu ispravljene. Zbog toga one moraju da se uzdignu do Acilut.

Time što čovjek izvršava Micvot i dobra djela  sa ciljem da donese zadovoljenje svome Tvorcu a ne za sopstvenu korist, ove iskre se uzdižu do Acilut. Tada se one uključuju u Masah Višeg, u Roš stepena, gdje Masah ostaje u svojoj vječnosti. U to vrijeme postoji Zivug (uparivanje) na Masah kroz Hitkalelut (miješanje, integracija) iskri, i Viša Svjetlost se širi kroz sve svjetove u skladu sa mjerom iskri koje su se uzdigle. 

To je poput Hizdakhut (pročišćenje) Parcufim od Akudim. Učimo da tokom Hizdakhut, kada Svjetlost odlazi, Masah od Guf zajedno sa Rešimot se uzdiže do Peh od Roš. Ovo je zbog toga što kada niži prestaje da prima to se razmatra da je on pročišćen od svog Aviut. Otuda, Masah može ponovo da se uzdigne do Peh od Roš jer je njegov pad na stepen Guf bio jedino zbog toga što se Svjetlost proširila od Gore ka dolje, u posude primanja. 

Isto tako, Roš se uvijek razabira kao djelovanje „od dolje ka Gore", to jeste kao otpor širenju. Kada Guf prestane da prima Svjetlost „od Gore ka dolje", zbog odsustva Masah koji je bio pročišćen kroz Bituš (udaranje) unutrašnje i okružujuće Svjetlosti, razmatra se da se Masah od Guf pročistio od svog Aviut i zajedno sa Rešimot uzdigao do Roš.

Osim toga, kada se čovjek angažuje u Tori i Micvot zarad davanja a ne zarad primanja za sebe, iskre se kroz to uzdižu do Masah u Roš u svijetu Acilut (i one se uzdižu stepen po stepen  sve dok ne dođu u Roš od Acilut). I kada se one integrišu u taj Masah, pojavi se određeni stepen Svjetlosti u skladu sa veličinom Masah, i tada se dodaje više Svjetlosti u sve svjetove. I čovjek koji je uzrokovao to poboljšanje Gore, takođe prima iluminaciju time što je uzrokovao poboljšanje Gore, u Višim svijetovima.

Link - Concerning Raising MAN


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.