уторак, 29. новембар 2022.

Šamati 46: UPRAVA IZRAELA NAD KLIPOT


Uprava Izraela nad Klipot

Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

U pogledu na upravu Izraela nad Klipot i upravu Klipot nad Izraelom, prije svega moramo da razumijemo šta je „Izrael” i šta su „nacije svijeta”.

Više puta je objašnjeno da je Izrael ono što je „unutrašnje”, što se naziva Kelim de Panim (prednje Kelim), Kelim sa kojima čovjek može da radi na način da daje zadovoljenje svom Tvorcu.          

A „nacije svijeta” se nazivaju „spoljašnje”, Kelim Ahoraim, i one se održavaju jedino kroz primanje, i ne kroz davanje. Uprava nacija svijeta nad Izraelom znači to da Izrael ne mogu da rade na davanju, to jeste ne mogu da koriste Kelim de Panim, već jedino Kelim de Ahoraim. I, nacije svijeta djeluju tako da sluge Stvoritelja šire Svjetlost nadolje do Kelim Ahoraim. 

„Uprava Izraela” je stanje kada se dȃ snaga tako da svako od njih može da radi zarad davanja zadovoljenja svom Tvorcu, to jeste da radi jedino sa Kelim de Panim. A tada čak i ukoliko oni šire Svjetlost Hohma, to je jedino u formi „put kojim treba da prođu”, i ništa više. 

Link - The Domination of Israel over the Klipot


Izvod iz transkripta lekcije rava Lajtmana


      Izrael su Kelim koje daju. Kelim Izraela su male, a Kelim nacija svijeta su velike Kelim. Kad Izrael dođe do duhovnog, oni primaju jedino male Svetlosti Nefeš i Ruah. A nacije svijeta, kada dođu i pridruže se Izraelu da bi postigli duhovno, tada na te Svetlosti dodaju NARANHY. Tako postoji moć Izraela nad nacijma sveta na putu, kada prvo napreduje Izrael, a zatim kada se pridruže nacije svijeta one tada određuju put kojim Izrael treba da ih dovede do prianjanja uz Stvoritelja.

 

       Izrael je „unutrašnje”, a nacije sveta se nazivaju „spoljašnje” . Važna je tačka povezanosti. A Izrael je jedina tačka koja čitavu Kli Adam Harišon povezuje sa Stvoriteljem. I u meri u kojoj ova tačka, nakon što se poveže sa Stvoriteljem, želi da bude povezana sa ostatkom velike Kli, ona u toj istoj meri sve ove Kelim privlači Stvoritelju da bi se i one povezale sa Njim. I Stvoritelj, od ove tačke, počinje da ispunjava i ispravlja Kelim nacija sveta.

 

      Kroz Izrael nacije sveta primaju Svetlosti, a Stvoritelj kroz Izrael  prima Hisaron od nacija sveta, i to tako deluje. To je uloga Izraela.

 
                                                      • Postoji Izrael koji je usmjeren direktno ka Stvoritelju.

                                                      • Postoje nacije sveta - želje za primanjem koje još nisu ispravljene.

                                                      • Postoje Klipot - želje koje ne mogu biti ispravljene do samog kraja ispravke.

 

      Uprava Izraela nad Klipot nije uprava ili moć na koju smo navikli. Ova uprava se sastoji u tome što sve više delova želje za primanjem prolazi kroz prepoznavanje zla i razumevanje da su njihova stanja suprotna Stvoritelju.Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.