четвртак, 9. новембар 2023.

ŽIVOT SARE


Život Sare

Članak broj 7, Tav-Šin-Mem-Hej, 1984-85. godina
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš)

Napisano je u Zoharu (u porciji Hayei Sara – Život Sare, stav 17): „Drugo objašnjenje: ‘Kralj je ‘žena koja se boji Gospoda’, kao što je napisano: ‘Žena koja se boji Gospoda biće veličana‘. Ovo je Šehina (Božansko). I ‘...na obrađenom polju‘ je strana vatra, to jeste Sitra Ahra, kako se kaže: ‘da te zaštiti od strane žene‘. Jer postoji polje, i postoji polje. Postoji polje u kojem su svi blagoslovi i svetosti, kao što se kaže: ‘kao miris polja koje je Gospod blagoslovio‘. I ovo je Šehina. I postoji polje gde vladaju razaranja, nečistoća, destrukcija, ubijanja i ratovi. I ovo je druga strana, Sitra Ahra”, toliko njegovim rečima.  

Ovo znači da mi imamo dva puta – da sledimo put onih koji stižu do Stvoritelja, čiji je put davanje, ili da sledimo put koji vodi do ljudi, što je primanje. To je tako jer se stvorenja nazivaju „stvorenja“ jedino u odnosu na primanje i samoljublje koji dolaze iz same suštine stvaranja. 

I zato na tom mestu postoji Cimcum i skrivenost, jer tu još nije očigledno da je „čitava zemlja puna Njegove slave”. Jer to da je „čitava zemlja puna Njegove slave” moguće je postići jedino tada kada se ode sa mesta primanja. Ali pre nego što pojedinac izađe iz primanja, on jedino može da veruje da je to tako. 

Da bismo ovo mogli da osetimo nama je dat savet da odemo sa mesta primanja, što je mesto tame i smrti. To jeste, tu ne može da se pojavi Svetlost života, iako je prisutna, već je ona skrivena od čoveka, i onaj koji dođe na to mesto biva odvojen od izvora života. 

Otuda se to mesto naziva „tama i smrt”, i tu je prisutna svaka vrsta nedaće. Ovo se naziva Sitra Ahra, i ona je suprotna od Keduša. Mesto Keduša, naziva se „mesto davanja”, i to je mesto jednakosti forme, i zbog toga se na tom mestu pojavljuju svi užici i zadovoljstva, budući da je to mesto blagoslova i svetosti. Ovo se naziva „žena koja se boji Gospoda”. Naš rad je jedino u tome da dođemo do straha Gospoda, što se naziva „preuzimanje na sebe tereta kraljevstva nebesa”. 

Ovime možemo da razumemo ono što su naši mudraci o stihu (Iruvin, 22): „crn (Šehorot) kao gavran (Orev). „Gde ih nalazimo?” rekli: „Raba je rekao: 'U onome koji se pretvara da je okrutan kao što je to gavran prema svojim sinovima i prema svojim ukućanima. A drugi kažu: 'Kome se zapovesti Tore otkrivaju'”? Onome koji na njima radi dan i noć … a RAŠI je objasnio: „gavran je okrutan prema svojim sinovima”, kao što je napisano „mladi gavrani koji vape”.

Reč Orev (gavran) dolazi od reči Arev (ugodan), kao što je napisano: „… jer tvoj glas je ugodan (Arev)”. I to je suprotno golubici, kako su naši mudraci rekli u vezi sa stihom: „Golubica mu je došla ... i vidi, u njenom kljunu je sveže ubran list masline‘ (Iruvin 18). „Rabi Jirmia Ben Elazar je rekao: ‘Zašto je napisano: ‘i vidi, u njenom kljunu je sveže ubran list masline‘? ‘Golubica je rekla Stvoritelju: ‘Gospodaru sveta, neka moja hrana bude gorka kao maslina, ali neka je od Tebe, i neka ne bude slatka kao med data od ruke meso-i-krv’”. 

Znano je da kada pojedinac radi zarad primanja, kada je usmeren jedino ka samoljublju, takav rad se naziva „sladak rad”. Zato je golubica rekla: „neka moja hrana bude gorka kao maslina, ali neka je data od Stvoritelja”. Ovo se odnosi na opskrbu pojedinca, na ono čime on sebe opskrbljuje, to jeste na opskrbu od koje živi. Ukoliko je rad pojedinca usmeren tako da je zarad Stvoritelja, čak i ukoliko je gorak, jer se telo ne slaže sa ovakvom opskrbom, taj rad će zavisiti od toga koliko je on u stanju da se usmeri da daje. To je tako jer je takav rad suprotan prirodi sa kojom se telo rađa.

Telo se rađa sa željom da primi. Ono žudi jedino za onim što može da opskrbi samoljublje. To se razmatra za opskrbu koja je za „meso-i-krv”. Telo uživa u ovakvoj opskrbi i to mu je slatko. To se razmatra za svojstvo Orev (gavran) kada je jedino ugodna (Arev) ona opskrba koja je za meso-i-krv. 

I on beži od onog načina opskrbljivanja koje dolazi od Gore, to jeste beži od toga da dođe u stanje da radi za Stvoritelja, jer oseća gorčinu u akcijama davanja.

Sledi da gavran znači „rad za samoljublje”. I budući da tu postoji ograničenje nad željom za primanjem, što je skrivenost i Viša Svetlost tu ne može da se pojavi  rad gavrana je crn. Ovo je značenje za „crn kao gavran”. To je kao što je rečeno: gde se Tora otkriva? Za koga Svetlost Tore može da sija? Jedino za onog koji razume da gavran, to jeste rad zarad primanja, uzrokuje jedino tamu, i da on može da primi jedino tamu a ne Svetlost. Naši mudraci su o ovome rekli  Tora se otkriva jedino „… onome koji se pretvara da je okrutan kao što je to gavran prema svojim sinovima i prema svojim ukućanima”.

Znano je da su otac i sin uzrok i posledica. Otuda, mi treba da tumačimo da prethodno navedeno znači – onaj koji razume da služenje za meso-i-krv, to jeste za samoljublje, iako je to sladak rad, jeste gavran. To je tako jer on zna ishod, to jeste da će iz takvog rada proizaći jedino tama, što se naziva „crno”. U to vreme on zna da je postao okrutan prema svojim sinovima, to jeste on nema milosti prema rezultatima koji proizlaze iz ovakvog rada. 

Sledi da ukoliko pojedinac zna da je postao okrutan dok je išao na stepenu gavran  on tada menja svoj put i počinje da ide putem golubice, pristajući da radi zarad Stvoritelja iako je ova opskrba gorka kao maslina. Ali rezultati, to jeste sinovi, uživaće u njegovom radu, jer budući da je to rad zarad davanja, obilje će teći do tog mesta. Ovaj stepen je suprotan stepenu gavran, na kojem je pojedinac okrutan prema svojim sinovima. 

Možemo da tumačimo zašto se Izrael upoređuje sa golubicom, a to je Kneset Izrael, što se razmatra za Jašar–El (pravo ka Stvoritelju). I ovo znači da sve što narod Izrael radi jeste sa namerom Jašar-El. Suprotno tome, razmatra se da su nacije sveta pod upravom stranog Boga, i one neće da se posvete radu Stvoritelja. 

Time možemo da tumačimo stih: „On  daje hleb zveri i mladim gavranima koji vape”. Treba da razumemo kakva je veza između reči „zver“ i „gavran”. To je kao što su naši mudraci o stihu: „Čovek i zver” (Hulin, 5) rekli: „Rav Jehuda je rekao: ‘Rav je rekao: ‘ovi ljudi su lukavi i pretvaraju se da su zveri’”. Baal HaSulam tumači da se ovde radi o veri iznad razuma, čija osnova su posude davanja. 

Rečeno „mladi gavrani” – odnosi se na to da kada pojedinac gleda da vidi svoje rezultate, to jeste šta će proisteći iz samoljublja, mladi gavrani su oni koji počinju da vape Stvoritelju da im On da posude davanja i veru iznad razuma, jer razumeju šta će im rezultati samoljublja, nazvani „gavran”, doneti. I ovo se naziva: „Gospod je blizu svih onih koji pozivaju Njega, svih onih koji pozivaju Njega u istini”. 

Baal HaSulam tumači ono što je napisano u pesmama  Šabata: „Proširi Tvoju milost na one koji znaju Tebe, o zavidni i osvetnički Bože”. To znači da budući da je pojedinac razumeo, da će ukoliko ne ide putem davanja, odmah osetiti osvetu, i sigurno će sačuvati sebe od toga da zaluta i stane na put samoljublja, jer zna da će time izgubiti život, to jeste da će pasti na mesto tame i senke smrti. U to vreme on kaže: „Proširi Tvoju milost na one koji znaju Tebe, o zavidni i osvetnički Bože”. 

Zbog toga oni od Stvoritelja traže da im On dâ milost, jer znaju da su u suprotnom izgubljeni. I oni će jedino kroz milost koju će im Stvoritelj dati primiti posude davanja. Ovo se naziva „golubica”. Ali gavran, to jeste slatkoća koju oni zahtevaju kao uslov za svoj rad, što se naziva „gavran”, čini ih okrutnim, to jeste oni ubijaju sve svoje sinove. I time što svoj rad cene prema slatkoći koju iz tog rada izvlače, i time što se njihova jedina kalkulacija odnosi na ono ka čemu ih njihova želja za primanjem vodi, oni gube svu svoju budućnost.

Ovo je značenje za: „On daje hleb zveri …” Kada to On njima daje hleb, koji se naziva „vera”? Tada kada mladi gavrani vape. To jeste, oni razumeju da je rezultatima, koji se nazivaju „sinovi”, a koji su rođeni kao gavrani, suđeno da umru usled odvojenosti od Života Živih. I tada kada oni vape Stvoritelju da im On pomogne, oni Stvoritelja pozivaju u istini. Ovo je značenje za ono što je napisano: „Stvoritelj je blizu svih onih koji pozivaju Njega, svih onih koji pozivaju Njega u istini”.

Link - The Life of Sarah


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.