среда, 15. новембар 2023.

Šamati 101: KOMENTAR NA PSALM: POBJEDNIKU NAD RUŽAMA


Komentar na psalm: Pobjedniku nad ružama

Čuo sam 23. Adara, 28. februar 1943. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Pobjedniku – onom koji je već pobijedio.

Nad ružama (Šošanim) – što znači Sveta Šehina, odnosi se na preobražaj iz tugovanja u praznik i radost (Sason). Budući da postoje mnoga stanja uspona i padova, padovi se nazivaju Šošanim, od riječi „otupi mu zube (Šinaim)”. I na pitanja zlog ne treba odgovarati, već jedino „otupi mu zube”. Iz brojnih udaraca (po egoizmu), što znači iz brojnih tupljenja zuba, dolazimo do stanja Šošanim. Tako, tu postoji mnogo razabiranja Sason (radost), zbog čega se govori u množini – Šošanim. 

I sinovi Koraha, od riječi Karaha (bez dlaka), znači da su dlake opale. Searot (dlake) znači Hastarot (skrivenosti), od riječi Seara (oluja). Znano je da „nagrada je u skladu sa patnjom”. To znači da kada postoji Searot (oluje), to je mjesto za rad. A kada on ispravlja to stanje, tada oluja (Seara) prelazi u Searot (dlake), na način „ovo su vrata ka Gospodu”. Kada čovjek ispravi sve oluje, i nema više skrivenosti, on nema mjesto za rad, i otuda nema mjesto za nagradu.  

Slijedi da kada čovjek dođe do stanja Korah, on ne može dalje da proširi vjeru, koja se naziva „vrata ka Gospodu”. To je tako, jer ako ne bi postojala vrata, on ne bi mogao da uđe u Kraljevu palatu, budući da je vjera temelj na kojem se gradi čitava struktura. 

„Sinovi Koraha” dolazi od riječi Bina (razumijevanje). Oni su razumjeli da se Korah razmatra za lijevu, iz koje se širi pakao. To je razlog iz kojeg su oni željeli da nastave svoje prijateljstvo od ranije, iz vremena kada su bili u formi „Gospode, čuh riječ Tvoju, i uplaših se” (Zohar, Berešit 4:7). To znači da su oni, snagom koju su prenijeli iz prošlosti, mogli da izdrže ta stanja, i da idu od snage do snage. Ovo je značenje za „sinovi Koraha nisu umrli”. To jeste, oni su razumjeli da ukoliko ostanu u stanju Korah oni ne mogu da nastave život – i zato nisu umrli. 

Maskil* (onaj koji razumije) pjesmu ljubavi”, znači da su oni naučili da je mjera prijateljstva sa Stvoriteljem ona koja je potpuna. 

*Hebrejski koren reči Maskil ima značenje „viđenje” i „mudrost”.

„Navire iz srca mog …”, na način „ono što je u srcu ne otkriva se ustima”. To znači da usta ne odaju ono što srce osjeća, već jedino –  „šapat usana”.

„Dobra stvar” – vjera se naziva „dobra stvar”.

„Ja kažem: ’moj rad je za Kralja’”. Kada čovjek primi Svjetlost vjere, on kaže: „moj rad je za Kralja”, i nije za mene. I tada on biva nagrađen sa „moj jezik je pero hitrog pisara”, kada je on nagrađen razabiranjem pisane Tore, što je jezik Mojsija.

„Ti si najljepši od sinova ljudskih”*, to je kada čovjek govori Svetoj Šehina da je njena ljepota od ljudi, to jeste iz onoga što ljudi misle o njoj, a što se razmatra za nevažno. Precizno, iz ovoga se rađa ljepota.

Psalmi 45:2

Teče iz srca mojega riječ dobra; rekoh: djelo je moje za cara; jezik je moj trska hitroga pisara.
Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog dovijeka.

„Milina se izliva na tvoje usne”. Milina specifično pripada onoj materiji kada, iako želimo da veličamo, to ne možemo da izgovorimo. Tada kažemo da je to milina. 

„Na tvojim Sefataim (usne)”, znači na Sof (kraj). Ovo je značenje za „on je vidio s kraja na kraj svijeta”.

Link - A Commentary on the Psalm, For the Winner over Roses


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.