четвртак, 16. новембар 2023.

ZNAJ DANAS I ODGOVORI SVOM SRCU


Znaj danas i odgovori svom srcu

Članak broj 17, Tav-Šin-Mem-Hej, 1984-85. godina
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš) 

Napisano je u Zoharu, Vaera (stav 89): „Rabi Elazar otvori i reče: ’Znaj na ovaj dan i odgovori svom srcu da Gospod, On je Bog’. I pita: ’Trebalo bi da se kaže: ’Znaj na ovaj dan, da Gospod, On je Bog’, i tek na kraju: ’I odgovori svom srcu’, jer to kada on zna da ’Gospod, On je Bog’, njega kvalifikuje da tako ’odgovori svom srcu’. I odgovara: ’Ali, Mojsije je rekao: ‘Ako hoćeš da budeš uporan u tome i da znaš’ da ’Gospod, On je Bog’, tada ’odgovori svom srcu’. Tako, ne možemo da znamo ’da Gospod, On je Bog”, osim ukoliko ne odgovorimo srcu’. Zato je u početku rečeno: ’odgovori svom srcu’, da bi znao da ’Gospod, On je Bog’”. 

Ovo treba da tumačimo u odnosu na rad. Redosled rada nije takav kako nalaže razum a što je i gledište nacija sveta – da je prvo „mi ćemo slušati”, zatim „mi ćemo činiti”. Umesto toga, prvo je „mi ćemo činiti”, zatim „mi ćemo slušati”, kao što su Izrael rekli: „Mi ćemo činiti i mi ćemo slušati”. Naši mudraci su rekli (Šabat, 88): „Kada je Izrael prvo činio a zatim slušao, čuo se glas koji im je rekao: ’Ko je rekao mojim sinovima ovu tajnu koju su koristili anđeli služitelji?’” Sledi da su time što su rekli: „Mi ćemo činiti i mi ćemo slušati” oni postali poput anđela služitelja, a ne poput ljudi. 

Ovde treba da razumemo da se anđeo naziva „glasnik”, i da postoje dve vrste anđela:

1) Oni koji rade ono što im pošiljalac kaže da rade i pri tome njima nije važna sama akcija koju izvršavaju. To je poput toga kada neko nosi paket nekom drugom, a da pri tome nije zainteresovan za sadržaj paketa ili za vezu između pošiljaoca tog paketa i primaoca. Ali, on svojom voljom izvršava instrukcije pošiljaoca. Sigurno je da glasnik za ovu akciju prima neku nagradu i ovo se naziva „služiti   rava (veliki/učitelj) zarad primanja nagrade”. 

2) Ponekad, ukoliko je pošiljalac neka važna osoba, tada je nagrada za prenosioca poruke, to jeste za glasnika, u tome što on ima privilegiju da služi velikog i njemu za to nije potrebna nikakva druga nagrada. I u ovom slučaju prenosilac poruke nije zainteresovan niti ima potrebu da zna kakva je veza između pošiljaoca i primaoca. Isto tako, on nema potrebu da zna šta je u tom paketu, koji je on primio da prenese od pošiljaoca do primaoca. 

Ovde nalazimo značenje za „mi ćemo činiti” i to je ono što izvršava glasnik koji služi važnu osobu, jer poput njega i mi hoćemo  da služimo Kralju, da mu damo zadovoljenje, a da je pritom naše zadovoljstvo u tome što imamo privilegiju da služimo Njemu. Ovo znači biti anđeo, glasnik. 

Međutim, „… mi ćemo slušati” znači da pojedinac već sluša i razume materiju u celini. To je tako jer u to vreme on nije više anđeo, glasnik, već je postao primalac, to jeste onaj koji prima poklon. I „… mi ćemo slušati” nije više odnos između pošiljaoca i glasnika, već je to odnos između davaoca i primaoca. To je tako jer pojedinac sada zna šta je u tom paketu zbog toga što davalac hoće da on primi paket i vidi važnost poklona koji mu davalac daje. 

U skladu sa prethodno navedenim možemo da tumačimo da „… odgovori svom srcu” znači „mi ćemo činiti“, što je vera iznad razuma. Nakon toga, mi možemo da budemo nagrađeni sa „Gospod, On je Bog” što je „… mi ćemo slušati”. 

Delovanje pojedinca u situaciji kada on nema šta da odgovori na pitanje tela, naziva se akcija. Pojedinac vidi da je ono što telo pita ispravno pitanje, i on nema odgovor. U to vreme ne postoji mesto za raspravu jer telo postavlja ispravno pitanje. Tada postoji samo jedan odgovor: „iznad razuma”. To jeste, iako se telo protivi svim akcijama koje pojedinac hoće da radi zarad Stvoritelja, on treba da kaže: „Micva uzrokuje Micva”.

I, budući da pojedinac ima jednu Micva koju uvek izvršava, što je Micva obrezanja, njoj telo ne može da se suprotstavi. To je tako jer ukoliko pojedinac može da se raduje što ispunjava zapovest Stvoritelja, u bilo čemu, i ako misli o izvršenju ove Micva, o kojoj telo nema ni najmanje razumevanje, on time uvek može ponovo da probudi svoj rad i da ponovo radi predano kao što je to bilo pre pada.

Međutim, treba da znamo da je svaki uspon nešto novo. To jeste, kada se pojedinac uzdiže, on se ne vraća na prethodno stanje. Umesto toga, to je uvek novo razabiranje, kao što ARI kaže: „Jedan dan nije poput drugog i jedan trenutak nije poput drugog; i čovek ne može da ispravi ono što će ispraviti njegov prijatelj”. 

Time možemo da tumačimo ono što su naši mudraci rekli (Minhot 43): „Kada je David ušao u kupaonicu i video sebe, da stoji go, rekao je: ‘Teško meni jer ja stojim go, bez Micvot’. Kada se setio Micva obrezanja u svom mesu, njegov um se umirio. I kada je izašao, on je o tome izrekao pesmu, kao što je o tome rečeno u Psalmi 12 (11:1): ’Glavnom muzičaru na osmi’, a u vezi sa obrezanjem koje je dato na osmi” – (I nakon što je izašao, pevao je Psalm za liru sa osam žica - u čast obrezanja učinjenog osmog dana).  

Treba da tumačimo šta je kupaonica. Kada pojedinac dođe da se pročisti, stanje pročišćenja naziva se „kupaonica”. U to vreme, kada on pogleda na sebe, na to koliko Tore i Micvot on ima, i za koje može da kaže da ih je radio zarad Stvoritelja, on vidi da je go. Ovo se odnosi na prošlost. Nakon toga, on vidi sadašnjost i vidi da i sada, takođe, on ne želi išta da radi zarad davanja. Ovo je značenje reči: „Teško meni, jer ja stojim go, bez Micvot”.

„Kada se on setio Micva obrezanja u svom mesu, njegov um se umirio” jer kada je bio u zapovesti obrezanja on nije imao strane misli, jer um novorođenčeta ne učestvuje u obrezanju. On sada na osnovi obrezanja počinje da gradi poredak svog rada, a to znači da će sve to biti iznad razuma, takođe. 

„Kada je izašao, on je o tome izrekao pesmu”. To jeste, jednom kada je napustio svoje stanje – tokom uspona, što se razmatra za izlazak iz kupaonice, kada se pročistio „on je o tome izrekao pesmu” jer on od sada čitavu buduću strukturu gradi na osnovi iznad razuma, budući da je prva Micva (Micva obrezanja) koju je imao bila iznad njegovog razuma.

Rečeno „… video je sebe, da stoji go”, znači da on nije imao želju da izvršava Micvot. Tako, on nije bio povezan sa Keduša, jer je telo odbijalo sve što je Keduša. Ali „… on se setio Micva obrezanja u svom mesu”, čemu telo ne može da se odupre. Čak i oni koji su se obrezali, iako su imali slobodan izbor u trenutku obrezanja, oni su tada imali uspon, inače to ne bi izvršili. Nakon toga, tokom pada, oni više nemaju izbor u vezi sa obrezanjem. 

Ali žene, koje ne moraju da drže Micvot obrezanja u svojim telima, kako one mogu da nadiđu? To je moguće uz Arvut, uz međusobno jamstvo, jer „Izrael su odgovorni jedni za druge”. Ova Micva je doslovno urezana u njegovo meso, to jeste u njegovo telo, a ne u njegovoj praktičnoj Micva, koja je izvan njegovog tela. I rečeno „… njegov um se umirio”, znači da je on i u takvom stanju pada i dalje povezan sa zapovestima Stvoritelja.

I to njemu može da dâ prostor da gradi svoju strukturu Keduša i da svom telu kaže: „Ti ne možeš da me dovedeš do očaja”. I uprkos činjenici da mu želje njegovog tela govore: „Zar ne vidiš da si odvojen od čitave Tore i Micvot, i nemaš želju, tako zašto i dalje sanjaš da je moguće da će Stvoritelj tebe dovesti bliže nego druge? I ti vidiš da si gori od drugih. Tako odakle ti drskost da Stvoritelj treba tebe da dovede bliže, da ideš putem istine – što je davati i ne primati ništa za sebe – kada vidiš da se tvoje telo ne slaže da se u Tori i Micvot angažuje čak ni Lo Lišma?”

Na ovo dolazi odgovor: Stvoritelj je namerno ostavio Micva u tvom telu, da bi mogao da vidiš da i dalje postoji nešto što te povezuje s Njim, što je Micva obrezanja koju ne možeš da poništiš. Ovo je značenje za: „Prognan neće biti odagnan od Njega”. Umesto toga, svi će se približiti Stvoritelju. I to je ono zbog čega je njegov um bio umiren, jer on sav svoj razum počinje da gradi na osnovi obrezanja u svom mesu. Ovo je obrezanje koje je dato na osmi budući da se Bina naziva „osmi” što je pokrivena Hasadim, to jeste iznad razuma.


Link - Know Today and Reply to Your Heart
Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.