петак, 3. март 2023.

PRAVEDNIK KOJI JE SREĆAN, PRAVEDNIK KOJI PATI


Pravednik koji je srećan, pravednik koji pati

Članak broj 38, Tav-Šin-Mem-Hey, 1984-85.godine
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš)

Sveti Zohar tumači materiju „pravednik koji je srećan, pravednik koji pati (Ki Tetze, stav 13): „Onaj koji je pravednik i pati, znači da je on od Drveta znanja dobra i zla, jer je zlo sa njim. Ne postoji pravednik koji neće zgrešiti zbog ovog zla, jer ono je u njemu. Zao koji je srećan je onaj čija je zla inklinacija nadvladala njegovu dobru inklinaciju, i o tome je rečeno: ‘On je srećan’, jer je dobro pod upravom zla. I, zato što zlo upravlja dobrim, on je zao, jer ime preuzima onaj koji nadvlada. Ako dobro nadiđe zlo, on se naziva „pravednik koji pati”, i zlo je pod njegovom upravom. Ako zlo nadvlada dobro, on se naziva „zao koji je srećan”. Ovoliko njegovim rečima.

Da bismo materiju dobra i zla razumeli na opštem planu, potrebno je da znamo da se koren stvorenja širi iz Sefira Malhut i Malhut se u svom korenu naziva „primanje zarad primanja”. To je koren sveg zla koje je u stvorenjima. I to je tako jer nas ta želja odvaja od korena. Mi učimo da je misao stvaranja Činiti dobro Njegovim stvorenjima, i da je On stvorio postojanje iz nepostojanja nedostatak koji se naziva „želja da se primi užitak i zadovoljstvo”.

Ali, budući da se u duhovnom Dvekut i odvojenost odnose na jednakost forme, i budući da je Stvoritelj davalac a da su stvorenja primaoci, između njih postoji različitost forme, i ta različitost forme nas odvaja od Stvoritelja. Otuda, mi ne možemo da primimo užitak i zadovoljstvo koje On hoće da nam dâ, a što i jeste svrha stvaranja. Iz tog razloga, da bismo primili dobro, mi moramo da kvalifikujemo Kelim da rade zarad davanja, i tada ćemo primiti dobro. 

Sledi da naše zlo zbog kojeg nemamo ni užitak ni zadovoljstvo, nije ništa drugo nego naše samoljublje. To je ono što ometa naše primanje užitka i zadovoljstva, i to je ono što uzrokuje našu smrt tako što nas odvaja od Života Živih. I zbog toga se mi nazivamo „mrtvi”, kao što su naši mudraci rekli: „Zli, u svojim životima, nazivaju se ‘mrtvi’”. 

четвртак, 2. март 2023.

Šamati 65: OTKRIVENO I SKRIVENO


Otkriveno i skriveno

Čuo sam 29. Teveta
18. januar 1942. Godine u Jerusalimu
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Napisano je: „Skriveno pripada Gospodu našem Bogu, a otkriveno pripada nama i našim sinovima zauvijek, da izvršavamo sve riječi ovog zakona”. 

Treba da pitamo: šta nam tekst govori kada kaže da skriveno pripada Gospodu? Mi ne treba da kažemo da je „skriveno” ono što ne možemo da postignemo, a da je „otkriveno” ono što možemo da postignemo. Vidimo da postoje oni koji imaju znanje u skrivenom dijelu Tore, kao što postoje i oni koji nemaju znanje ni u otkrivenom dijelu, ali ne može da se kaže da to znači da je više onih sa znanjem u otkrivenom nego onih sa znanjem u skrivenom. (Ukoliko je to tako, dat je samo dio cjeline). 

Radi se o tome da mi vidimo da u ovom svijetu postoje akcije koje su otkrivene našim očima. To znači da je u to uključena ruka čovjeka. Sa druge strane, postoje i akcije gdje vidimo da se akcija izvršava, ali čovjek tu ne može ništa da izvrši već tu djeluje skrivena  sila. 

To je kao što su naši mudraci rekli: „Tri partnera postoje u čovjeku: Stvoritelj, njegov otac i njegova majka”. Otkriveni dio je zapovijest: „Plodite se i množite se”. Ovu akciju izvršavaju roditelji. Ukoliko roditelji to urade ispravno,  Stvoritelj novorođenom daje dušu. To jeste, njegovi roditelji izvršavaju otkriveni dio, jer oni jedino to mogu da izvrše, a skriveni dio davanje duše novorođenom roditelji ne mogu da izvrše; to čini Sam Stvoritelj.              

Isto tako, kada izvršavamo Micvot mi izvršavamo jedino otkriveni dio, jer jedino tu je moguće da imamo akciju, to jeste da se angažujemo u Tori i Micvot na način „izvršavati Njegove riječi”. Međutim, u skrivenom dijelu, u djelu gdje duša izvršava Toru i Micvot, čovjek ne može da djeluje ni na koji način. Kada izvršavamo Toru i Micvot u akciji koja se naziva „izvršavati” mi treba da molimo Stvoritelja da On ispuni skriveni dio, to jeste, da dâ dušu našem radu. 

среда, 1. март 2023.

Šamati 64: IZ LO LIŠMA DOLAZIMO DO LIŠMA


Iz Lo Lišma dolazimo do Lišma

Čuo sam u nedelji Vajehi, 14. Teveta
27. decembar 1947. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

„Iz Lo Lišma (ne za Njeno ime) dolazimo do Lišma (za Njeno ime)”.

Ako naročito obratimo pažnju, možemo da kažemo da je period Lo Lišma važniji, jer je u to vrijeme čovjeku lakše da akcije pripiše Stvoritelju. 

To je tako jer u Lišma čovjek kaže da je on izvršio dobro djelo jer on služi Stvoritelju u cjelovitosti, i sve njegove akcije su zarad Stvoritelja, što je da je on upravljač akcijom. 

Međutim, kada čovjek radi Lo Lišma, on dobro djelo ne izvršava zarad Stvoritelja. Otuda, on ne može da dođe Stvoritelju sa zahtjevom da zaslužuje nagradu. Slijedi da Stvoritelj njemu ništa ne duguje. 

I, zašto je čovjek izvršio to dobro djelo? Samo zato što mu je Stvoritelj dao mogućnost da ga želja za primanjem obaveže i prisili da to uradi. 

Na primjer, ukoliko čovjeku dođu gosti u kuću, i on se stidi da sjedi besposlen, on uzima knjigu i uči Toru. Ali, za koga on uči Toru? To nije zbog toga što je to zapovijest Stvoritelja, to jeste da bi dao zadovoljenje Stvoritelju, već zbog gostiju koji su mu došli, to jeste da bi stekao naklonost u njihovim očima. Otuda, kako on tada može od Stvoritelja da traži nagradu za angažovanje u Tori, kada se angažovao zbog gostiju? 

Slijedi da njemu Stvoritelj ništa ne duguje, već on može da obaveže goste da mu oni daju nagradu, što znači  da ga uvaže jer izučava Toru. Međutim, on Stvoritelja ne može da obaveže ni na koji način.

Kada čovjek izvrši introspekciju i kaže da se najzad on sam angažuje u Tori, i odbaci da su gosti razlog za to, i kaže da on sada radi jedino zarad Stovritelja, tada on odmah treba da kaže da se svime upravlja od Gore. To znači da je Stvoritelj htio da ga nagradi time da se on angažuje u Tori, iako on nije vrijedan toga da primi istinu. Zbog toga mu Stvoritelj daje lažni uzrok, i kroz taj uzrok on se angažuje u  Tori.