четвртак, 15. април 2021.

KAKO DRŽANJE TORE I MICVOT PROČIŠĆAVA SRCE

 
Kako držanje Tore i Micvot pročišćava srce?

Članak br. 8, 1984.

Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš)

Pitanje: Da li i držanje Tore i Micvot zarad primanja nagrade, takođe, pročišćava srce? Naši mudraci su rekli: „Ja sam stvorio zlu inklinaciju; Ja sam stvorio začin Tore“. Ovo znači da to zaista pročišćava srce. Ali, da li je to specifično tako kada pojedinac ne teži da primi nagradu, ili to isto tako pročišćava srce ako pojedinac radi da bi primio nagradu?

Odgovor: U spisu „Uvod u Knjigu Zohar“ (stav 44) napisano je: „Kada pojedinac počinje da se angažuje u Tori i Micvot, čak i bez ikakve namere, znači bez ljubavi i straha, koji su primereni kada se služi Kralju, čak i u Lo Lišma (ne u Njeno Ime), tačka u srcu pojedinca počinje da raste i da pokazuje svoju aktivnost. To je otuda što Micvot ne zahtevaju nameru, te čak i akcije bez namere mogu da pročiste nečiju želju za primanjem, ali u njenom prvom stepenu, nazvanom ‘nepokretan’. I, do stepena do kojeg pojedinac pročisti nepokretan deo svoje želje za primanjem, on postepeno gradi 613 organa tačke u srcu, što je stepen – nepokretan od Nefeš de Keduša (svetost)“. Prema tome, mi vidimo da držanje Tore i Micvot, čak i Lo Lišma, pročišćava srce.  

Pitanje: Da li je put držanja Tore i Micvot na način – ne primati nagradu za sebe, namenjen jedino odabranoj nekolicini? Ili, da li bilo ko može da ide ovim putem držanja Tore i Micvot na način – ne primati nagradu za sebe, čime bi oni bili nagrađeni sa Dvekut (prianjanje) uz Stvoritelja?

Odgovor: Mada se želja za primanjem za sebe i pojavila u Misli stvaranja, data je ispravka da bi duše ovo ispravile tako da to bude sa namerom zarad davanja, što znači da ćemo držanjem Tore i Micvot obrnuti našu želju za primanjem tako da ona bude zarad davanja. Ovo je dato svakome, bez izuzetka, jer svakome je dat ovaj lek, ne nužno odabranoj nekolicini.

Ali, budući da je ovo pitanje izbora, neki napreduju brže, a drugi sporije. Ali, kako je napisano u spisu „Uvod u Knjigu Zohar“ (stavovi 13, 14), na kraju, svi će postići svoje potpuno savršenstvo, kako je napisano: „Onaj koji je izgnan neće biti prognan od Njega“.

Ipak, kada počinje da uči da drži Toru i Micvot, pojedinac počinje u Lo Lišma. Ovo je zato što je čovek stvoren sa željom za primanjem; i on ne razume ništa što mu ne donosi ličnu korist, i bez toga on nikada neće ni hteti da počne da drži Toru i Micvot.

To je kao što je napisao Rambam (Hilhot Tešuva, poglavlje 10): „Mudraci su rekli: ‘pojedinac uvek treba da se angažuje u Tori, čak i Lo Lišma, zato što iz Lo Lišma on stiže do Lišma’. Otuda, kada se podučavaju deca, žene i široke mase, oni se podučavaju tako da rade jedino zbog straha i da prime nagradu. A, kada dobiju znanje i steknu mudrost, ova tajna im se postepeno otkriva. Oni se mirno navikavaju na to sve dok ne postignu Njega i ne služe Njemu s ljubavlju“. Tako mi iz reči Rambama vidimo da svako treba da postigne Lišma, ali razlika je samo u vremenu.

Pitanje: Ako pojedinac vidi i oseća da ide putem koji vodi do Lišma, da li treba da pokuša da utiče na druge kako bi i oni išli prȃvim putem?

Odgovor: Ovo je opšte pitanje. To je poput toga kada religiozna osoba ispituje neku sekularnu osobu. Ukoliko ona zna da ovu može da promeni, tada je i dužna da je promeni zbog Micva „Ti sigurno moraš opomenuti svog suseda“. Slično tome, u ovom slučaju se može reći da ti treba da kažeš svom prijatelju o boljem putu kojim neko može da ide, obezbeđujući da tvoja namera jeste jedino Micva. Ali, mnogo je puta tako da jedna osoba prekori drugu jedino u svrhu dominacije, a ne zbog Micva „Opomeni svog suseda“.

I, mi iz prethodnog učimo to da je želja svih da i drugi idu putem istine, stvorila sporove između ortodoksnih i sekularnih, između litvanske frakcije i Hasida, i između samih Hasida. Ovo je zato što svako misli da je u pravu, i svako pokušava da nagovori drugog da ide prâvim putem.

Link -Which Keeping of Torah and Mitzvot Purifies the Heart?


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.