четвртак, 11. новембар 2021.

Šamati 13: MATERIJA RIMON, NAR


Materija Rimon, Nar

Uslušano tokom obroka druge večeri na Roš HaŠana (15. septembar, 1947. godine)
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Bal HaSulam je govorio da Nar (Rimon) ukazuje na ono što su naši mudraci rekli: „čak i vaši prazni (Reikateikh), čak i grešnici, ispunjeni su sa Micvot  poput ‘nara’, kao što je nar (Rimon) ispunjen zrnima”. I on kaže da Rimon (nar) dolazi od riječi Romemut, što je „vjera iznad razuma”. Ovo je značenje za: „čak i oni prazni među vama ispunjeni su sa Micvot…”. A mjera ispunjenosti odgovara stepenu u kojem se može ići iznad razuma, i to se naziva Romemut (veličina). A praznina se odnosi na mjesto na kojem nema postojanja. Kao što je napisano: „Zemlja okačena ni o šta”.*

*Komentar rava Lajtmana: …na praznini gradimo svoju duhovnost, i to se naziva zemlja okačena ni o šta. To znači da je duhovno tlo izgrađeno na praznini, na kojoj se ne može ništa temeljiti, već se tlo može izgraditi na sili Bina, sili Emuna (vjere), sili davanja.

I, šta je mjera ispunjenja praznog mjesta? Odgovor je da je ta mjera u skladu sa tim koliko čovjek sebe uzdigne iznad razuma. 

To znači da praznina treba da bude ispunjena uzvišenošću, vjerom iznad razuma. I, čovjek od Stvoritelja treba da traži da mu On za ovo dâ snagu. To znači da sva ova praznina nije stvorena da bi se čovjek osjetio praznim, već da bi on mogao da se ispuni veličinom Stvoritelja, to jeste da  sve prihvati vjerom iznad razuma.

I, to je značenje za: I učinio je Stvoritelj tako da bi čovjek imao trepet pred Njim. 

To znači da sve misli praznine koje dolaze čovjeku, njemu dolaze zarad toga da bi on imao potrebu da preuzme na sebe vjeru iznad razuma. No, za to je potrebna pomoć Stvoritelja, i čovjek mora od Stvoritelja da traži da mu On dâ snagu da ide vjerom iznad razuma. 

I, precizno tada čovjeku je neophodna pomoć Stvoritelja jer njegov spoljašnji um uzrokuje da on razumije suprotno. I, otuda za čovjeka nema drugog savjeta već da moli Stvoritelja da mu On pomogne. 

I, o tome je rečeno: Čovjekova inklinacija nadvladava njega svaki dan, i bez pomoći Stvoritelja on to ne bi mogao da nadiđe. I jedino je tada čovjek u stanju da razumije da niko ne može da mu pomogne osim Stvoritelja. To je značenje za I učinio je Stvoritelj tako da bi čovjek imao trepet pred Njim.

Trepet se razmatra za vjeru, jer jedino tada (može da se kaže da) je čovjeku potrebno Stvoriteljevo spasenje.

Link - A Pomegranate


LINK - Komentar rava  Lajtmana:

Ako želimo doći do nekog istinskog temelja u našem postojanju, moramo se uzdići iznad praznine. To je djelovanje kada se svaki put trudimo da se uzdignemo iz primanja do davanja, iz nepovezanosti u povezanost.

Znači, duhovna zemlja je izgrađena upravo na praznom vazduhu, gde nema ničega, nema racionalnog temelja, egoističnog tjelesnog temelja. Naprotiv, sve je to izgrađeno jedino na sili davanja, a ne na sili primanja.

U mjeri u kojoj veličamo Stvoritelja ...koliko god želimo da otkrijemo Njega, do te mjere možemo da se uzdignemo iznad praznine.

Praznina se naziva -  osjećam da nisam u stanju da se ispunim snagom davanja, mada to želim... Čime mogu da ispunim prazninu? Veličanjem – Romemut, koliko god cijenim snagu davanja, toliko se ispunjavam ovom uzvišenošću. Ja ne postajem sama ta sila davanja, već ja to samo cijenim i tako to pripisujem sebi.

Šta znači oni prazni u vama puni su Micvot?

To je da imamo želju za primanjem koja uključuje 613 želja za primanjem i iznad njih mi pokušavamo da instaliramo namjeru davanja. Kako to radim? Cijenjenjem namjere davanja, podizanjem važnosti namjere davanja.

Možda osjećam prazninu i ne želim taj osjećaj, ali zato što me to vodi u duhovni uspon čini me sretnim. 

Kakva je veza između praznine i posude?

Praznina je jedno od razabiranja u Kli, i u mjeri u kojoj osoba osjeća prazninu i ​​može to ispravno da razabere i upotrebi, počinje da postiže ispunjenje. Otuda, osjećaj praznine je neophodan za napredovanje u duhovnom.

Koje su misli praznine u desetki?

To su misli koje su nam potrebne da bismo otkrili koliko nam je potrebna pomoć Stvoritelja. To su misli o tome kako ne mogu dotaknuti Stvoritelja, i to je ono što mi donosi prazninu. I to je ono što mi radimio da bismo otkrili Stvoritelja.

Možemo li raspravljati o svojim mislima praznine?

Ne možemo. Ali možemo govoriti samo o tome kakve zajedničke napore možemo da načinimo da bismo postigli snagu davanja, odnosno vjeru iznad razuma.


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.