четвртак, 18. јануар 2024.

Šamati 110: POLJE KOJE JE GOSPOD BLAGOSLOVIO


Polje koje je Gospod blagoslovio

Čuo sam 1943. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

Rečeno je: „… polje koje je Gospod blagoslovio”. Šehina (Božansko) se naziva „polje” (Sade). Ponekad Sade postaje Šeker* (laž). Slovo Hey sastoji se iz dva slova – Vav i Dalet. Vav unutar Hey** je duša, a Dalet je Šehina. Kada se duša odjene u Šehina, nastaje slovo Hey. A kada čovjek želi da doda vjeri znanje i primanje, on produžava slovo Vav nadolje, i ono postaje slovo Kuf.


* Šin i Sin na hebrejskom su ista slova
** Hey na hebrejskom je isto tako i skraćenica tetragrama Yud-Hey-Vav-Hey (jedno od Imena Stvoritelja).

U to vrijeme slovo Dalet postaje Reš, u formi siromašan i prosjak, onaj koji želi da doda. I postaje Reš, kao što je rečeno: „… a onaj koji se rodio u svom kraljevstvu postaje siromašan”, kada Dal (siromašan) postaje Reš (prosjak) time što on zlo oko utiskuje unutar sebe, i u um i u srce, kao što je napisano: „Šumski vepar ga grize”. I Ayin* je zavisno jer se ono vraća onome što je preostalo, i da sa Sitra Ahra u budućnosti postane sveti anđeo. 

*Ayin - na hebrejskom slovo Ayin, ali i oko

Ovo je značenje za rečeno: „Neka je slava Gospoda zauvijek”. I zbog toga što čovjek dolazi u stanje zvijeri, Jaar (šuma), od riječi Iro (njegov grad), što znači da sva njegova vitalnost izlazi, on ipak svaki put biva sve jači. U to vrijeme on je nagrađen stanjem „polje koje je Gospod blagoslovio“, kada zlo oko postaje dobro oko. 

Ovo je značenje za „oko koje je zavisno”, to jeste ono boravi u sumnji - bilo uz dobro oko ili zlo oko. I ovo je značenje za vraćanje onome što je preostalo (za ispravku), i to je značenje za „jedan naspram drugog”, kao što su naši mudraci rekli: „Nije bilo takve radosti pred Njim kao na dan kada su stvoreni nebo i zemlja”. 

To je zbog toga što na kraju „Gospod je Jedno i Njegovo Ime Jedno”, što je svrha stvaranja. Ali za Stvoritelja, prošlost, sadašnjost i budućnost su isto. Otuda, Stvoritelj gleda na stvaranje u njegovoj konačnoj formi, kakva će biti u Gmar Tikun (kraj ispravke), kada su sve duše u svom potpunom savršenstvu uključene u svijet Ein Sof, kao što će to biti u Gmar Tikkun. Njihova savršena forma već postoji, i ništa ne nedostaje. 

Ali, kada se radi o primaocima očigledno je da oni i dalje treba da kompletiraju ono što moraju da kompletiraju, što se naziva „koje je Bog stvorio da se izvršava”, znači sve manjkavosti i gnjev. To je značenje za ono što su naši mudraci rekli: „onaj ko je gnjevan izaziva jedino gnjev“ i „svi koji su pohlepni su gnjevni”. To je prava forma želje za primanjem u njenoj istinskoj formi, koliko god da je gnusna. I sve ispravke su usmjerene jedino ka tome da se ona preokrene tako da bude zarad davanja. I u tome je sav rad nižih. 

Prije nego što je svijet stvoren, sve je bilo u formi „On je Jedno i Njegovo Ime Jedno”. To znači da iako Njegovo Ime izlazi iz Njega i otkriva se, i naziva se „Njegovo Ime”, On je i dalje Jedno. Ovo je značenje za „jedan naspram drugog”.

Link - A Field that the Lord Has Blessed

 

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.