петак, 26. мај 2023.

Šamati 67: UDALJITE SE OD ZLA


Udaljite se od zla

Čuo sam nakon praznika Sukot,
5. oktobar 1942. godine, u Jerusalimu
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Kada govorimo o „udaljite se od zla” čovjek treba da bude pažljiv u držanju četiri zavjeta. 

1. „Zavjet očiju” (Brit Ejnaim) znači upozorenje da se ne gledaju žene. Zabrana gledanja nije nužno zbog toga što gledanje može da dovede do misli. Dokaz za to je što se ova zabrana odnosi i na nekog stogodišnjaka. A stvarni razlog je to što se ova zabrana širi iz veoma visokog korijena: ovo upozorenje je iz razloga što,  ukoliko nije oprezan, čovjek može da dođe do toga da  gleda u Šehina. I dovoljno je onome ko razumije. 

2. „Zavjet riječi” (Brit Halošon) znači to da čovjek treba da bude oprezan sa istinom i laži. Skrutinizovanja koja postoje sada, nakon grijeha koji je načinio Adam HaRišon, jesu skrutinizovanja istine i laži. Međutim, prije grijeha Drvo znanja, skrutinizovanja su bila u vezi sa onim što je „gorko” i „slatko”. Ipak kada se skrutinizuju „istina” i „laž”, to je potpuno drugačije, jer ponekad počinje kao slatko a završava se kao gorko, što znači da postoji  stvarnost koja je gorka, ali ipak istinita.

Iz ovog razloga treba da pazimo u vezi sa izgovaranjem neistine. Iako čovjek misli da laže samo svog prijatelja, mi treba da znamo da je tijelo poput  mašine: onako kako je naviklo da hoda, tako i nastavlja da hoda. Otuda, kada je ono naviknuto na laž i prevaru, za njega nije moguće da ide drugim putem, i to prisiljava čovjeka da nastavi sa laži i prevarom, čak i kada je sam. 

Slijedi da je čovjek prisiljen da obmanjuje samog sebe i nije u stanju da sebi kaže istinu, jer u istini ne nalazi nikakvu vrijednost. 

I može se reći da onaj koji misli da obmanjuje svog prijatelja zapravo obmanjuje Stvoritelja, jer izvan tijela čovjeka postoji jedino Stvoritelj. Ovo je tako jer iz esencije stvaranja slijedi da se čovjek naziva „stvorenje” jedino u odnosu na sebe samog. Stvoritelj hoće da čovjek osjeća da je on odvojena stvarnost od Njega; a sve osim toga je „Sva zemlja je puna Njegove slave”. 

четвртак, 25. мај 2023.

PITANJE ZASLUGA PRAOTACA


Pitanje zasluga praotaca

Članak broj 11, Tav-Šin-Mem-Dalet, 1984.godina
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš) 

Postoji spor u vezi sa zaslugama praotaca (Šabat, 55): „Šmuel je rekao: ‘Delovanje zasluga praotaca je prestalo. Rabi Johanan je rekao: ‘Zasluge praotaca će postojati’”. U Midraš (Midraš Raba, Vajikra, 37): „Rav Aha je rekao: ‘Zasluge praotaca postoje zauvek i zauvek će se pamtiti’”. Rečeno je (Tosfot): „Rabeinu Tam kaže da zasluge praotaca jesu prestale, ali savez praotaca nije”. Prema Rabi Johananu nema spora između Šmuela i Rabi Johanana: Šmuel je rekao da je delovanje zasluga praotaca prestalo za zle, ali ne i za pravednike, a i Rabi Johanan je onim što je rekao ukazao na pravednike. 

U skladu sa prethodno navedenim možemo da tumačimo pitanje izbora: „Ukoliko postoji delovanje zasluga praotaca, tada tu ne postoji izbor, budući da zasluge praotaca uzrokuju da pojedinac bude pravednik. A prema rečima Tosfota, u ime Arija, zasluge praotaca namenjene su jedino pravednicima. Otuda pojedinac inicijalno ima izbor da postane pravednik i nakon toga može i da uživa u zaslugama praotaca“.

Iz eseja Matan Tora (Davanje Tore, stav 19) jasno je da zahvaljujući delovanju zasluga praotaca mi imamo snagu da napravimo izbor, i kada ne bi bilo delovanja zasluga praotaca mi ne bismo bili u stanju da napravimo izbor. U stvarnosti mi vidimo da čak i kada postoji delovanje zasluga praotaca, mi ne vidimo da svako ima snagu da napravi izbor. Naprotiv, svako razmatra da je to teško. Ipak, nama zasluge praotaca pomažu da napravimo izbor.

Izbor je moguć tamo gde postoje dve jednake strane i čovek mora da odluči. Ali kada je jedna strana jača od druge, ne može se reći da imamo izbor, jer je prirodno da naginjemo ka jačoj strani. A, zahvaljujući delovanju zasluga praotaca te dve strane su uravnotežene tako da mi možemo da napravimo izbor. To se naziva – nama se daje snaga da napravimo izbor. 

уторак, 23. мај 2023.

KOJI JE STEPEN KOJI OSOBA TREBA DA POSTIGNE DA NE BI MORALA DA REINKARNIRA

  

Koji je stepen koji osoba treba da postigne da ne bi morala da reinkarnira

Članak 10, Tav-Šin-Mem-Dalet, 1984.

Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš) 

Pitanje: Koji je stepen koji osoba treba da postigne da ne bi morala da reinkarnira? 

Napisano je (Kapija reinkarnacija, deo 10b): „Svi sinovi Izraela moraju da reinkarniraju dok ne budu kompletirani kroz sve NRNHY. Međutim, većina ljudi nema svih pet delova koji se nazivaju NRNHY, već jedino Nefeš iz Asija”. Ovo znači da svaki pojedinac treba da ispravi jedino svoj deo i koren svoje duše, i ništa više. Na taj način, on kompletira ono što mora da ispravi.

Mi moramo da znamo da se sve duše šire iz duše Adam HaRišon, jer nakon što je on počinio greh  greh Drvo znanja, njegova duša se podelila na 600 000 duša. Ovo znači da se Svetlost, koja je za Adam HaRišon bila jedna Svetlost, i koju je on imao u Edenskom vrtu, a koju Sveti Zohar naziva Zihara Ila'a (Viši sjaj), odmah rasula na mnoštvo delova. 

Napisano je (Panim Mazbirot  Lice dobrodošlice, deo 56) „Nakon što su se dobro i zlo pomešali (nakon greha), nastala je velika struktura Klipot (ljuske) koje su imale snagu za hvat za Keduša. Da bi se sačuvala od njih, Svetlost sedam dana stvaranja podelila se na veoma male delove iz kojih Klipot nije mogla da sisa upravo zbog toga što su mali.

Primer za ovo je alegorija o kralju koji je hteo da pošalje veliku sumu zlatnika svom sinu preko granice, ali svi ljudi u kraljevstvu bili su lopovi i prevaranti, i on nije imao nikog poverljivog po kome bi poslao zlatnike. Šta je on uradio? On je usitnio sve zlatnike u novčiće i poslao ih je preko mnogo ljudi, tako da nikome ne bi bilo vredno da izazove štetu časti kraljevske porodice za tako beznačajan plen”. 

Na ovaj način, tokom vremena i u mnogim dušama, kroz iluminaciju danā, bilo je moguće da se skrutinizuju sve svete iskre koje su Klipot pokrale usled greha  greh Drvo znanja. 

понедељак, 22. мај 2023.

ČUJTE, O, NEBESA


 Čujte, o, nebesa

Članak broj 2, Tav-Šin-Mem-Vav, 1985-86. godina
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš) 

U Zoharu se kaže: „‘Čujte, o, nebesa’. Rabi Jehuda je počeo: ‘Otvorih voljenom svome. ‛Glas mog voljenog kuca’. I kaže da je ‛Glas mog voljenog kuca’ Mojsije koji je opomenuo Izrael sa nekoliko argumenata, u nekoliko prepirki, kao što je napisano u: ‛Ovo su reči’, ‛Vi ste bili buntovni’, i ‛Kod Horiva* ste provocirali’, kao što je napisano, ‛kuca’”. I u Sulam komentaru, stav 1-2: „Iako je Mojsije opomenuo Izrael, sve njegove reči su bile sa ljubavlju, kao što je napisano, ‛Jer vi ste sveta nacija Gospodu vašem Bogu’, i ‛Gospod vaš Bog vas je izabrao da budete Njegov narod’, ‛zato što vas je Gospod voleo’, kao što je napisano: ‛Otvori se meni, moja sestro, moja ženo’, predano”.

*Horiv – drugi naziv za Sinaj

Treba da razumemo reči svetog Zohara. 

1) Ako se toliko mnogo veliča narod Izrael, kao što je napisano „Jer vi ste sveta nacija Gospodu vašem Bogu”, i „Gospod vaš Bog vas je izabrao da budete Njegov narod”, kako možemo reći da ih je opomenuo? Ako su oni sveti narod, šta njima još nedostaje? 

2) Čemu ovo uči potomstvo, budući da postoje dve suprotnosti u istom nosiocu? To jeste, ili su sveta nacija ili nisu! 

3) Postoji pravilo da „Ljubav pokriva sve grehe”. Spis kaže (Zakoni ponovljeni, 7:7): „Gospod nije želeo vas niti je izabrao vas zato što ste bili brojniji od svih nacija, jer vi ste najmanji od svih naroda... već zbog ljubavi Gospoda za vasˮ. Otuda, kako je moguće naći grehe u njima, budući da „Ljubav pokriva sve grehe?ˮ

Znano je da nekad postoje dva stiha koja protivreče jedan drugom sve dok ne dođe treći stih i ne odluči. U duhovnom postoje tri linije a kvalitet Hesed (milost) nazvan je „desna linija”. Hesed znači da pojedinac hoće drugima da čini samo dobro, i neće ništa zauzvrat. On žudi za ljubavlju Stvoritelja i ne brine o sebi. Tačnije, sve njegove težnje su jedino da daje zadovoljenje svom Tvorcu, a što se tiče njega, on je zadovoljan malim. To jeste, on ne razmatra ono što ima – dobre okuse u Tori, molitvi ili Micvot, već je zadovoljan svojim udelom. 

четвртак, 18. мај 2023.

Šamati 66: DAVANJE TORE


Davanje Tore            

Čuo sam tokom obroka na veče praznika Šavuot (1948. godine)
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Davanje Tore koje se dogodilo na planini Sinaj ne znači da je Tora data jednom i da je time davanje prestalo. Tačnije, u duhovnom ništa ne nestaje, jer duhovno je vječna i neprekidna materija. Budući da mi, iz perspektive Davaoca, nismo podesni da primimo Toru, kažemo da prestanak dolazi od Višeg. 

Međutim tada, u podnožju planine Sinaj, čitav Izrael je bio spreman da primi Toru, kao što je napisano: „I narod se ulogorio u podnožju planine, kao jedan čovjek u jednom srcu”. U to vrijeme, javnost je bila pripremljena; imali su samo jednu namjeru, što je bila misao da prime Toru.

Međutim, na strani Davaoca nema promjena – On uvijek daje, kao što je napisano u ime Bal Šem Tova, da čovjek mora svaki dan da sluša deset zapovijesti sa planine Sinaj.

Tora se naziva „napitak života” i „napitak smrti”. Treba da razumijemo kako možemo da kažemo da u nečemu mogu da postoje  dva suprotna stvojstva.

Treba da znamo da mi ne možemo da razumijemo stvarnost onakvu kakva jeste. Umjesto toga, sve razumijemo jedino u skladu sa našim osjetima. A stvarnost, onakva kakva jeste, nas uopšte ne interesuje. Otuda, mi ne postižemo Toru onakvu kakva jeste; mi razumijemo jedino naše osjete. Otuda, svi naši utisci su u skladu sa našim osjetima. 

Tako, kada čovjek uči Toru i Tora ga udaljava od ljubavi Stvoritelja, ta Tora se razmatra za „napitak smrti”. U suprotnom, ukoliko Tora koju čovjek uči njega približava ljubavi Stvoritelja, ona se razmatra za „napitak života”. 

Ali Tora sama po sebi, to jeste postojanje Tore kao takve, bez uzimanja u obzir nižeg koji treba da je postigne, razmatra se za Svjetlost bez Kli, i tu uopšte nema postignuća. Otuda, kada se govori o Tori to se odnosi na osjete koje čovjek prima iz Tore i jedino oni određuju stvarnost za stvorenja.