уторак, 9. јануар 2024.

Šamati 105: NEZAKONITO ROĐEN MUDAR ČOVEK PRETHODI OBIČNOM VISOKOM SVEŠTENIKU


Nezakonito rođen mudar učenik prethodi običnom visokom svešteniku  
      
Čuo sam 15. Hešvana, 
1. novembar 1944. godine, u Tel Avivu
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam) 

„Nezakonito rođen mudar učenik prethodi običnom visokom svešteniku.” 

Nezakonito rođen (Mamzer) znači strani bog, onaj koji je okrutan. Ovo se odnosi na onog koji je rođen iz nezakonite veze. Kada čovjek prekrši zabranu okretanja stranim bogovima, to uzrokuje da je on nezakonito rođen. 

Okretanje stranim bogovima znači da se on vezuje uz Sitra Ahra, što je nečisto mjesto. Ovo se naziva „onaj koji dođe na nečisto mjesto, iz toga se rađa kao nezakonito rođen”. 

Gledište posjednika je suprotno gledištu Tore. Otuda postoji spor između ljudi zemlje* i mudrih učenika. I ovdje postoji velika razlika ukoliko se čovjek rađa kao nezakonito rođen (Mamzer). Mudar učenik tvrdi da i to, takođe, dolazi od Stvoritelja, i kaže da formu koju on vidi – nezakonito rođen – uzrokovao je Stvoritelj. Međutim, zli kaže da je to samo strana misao koja mu je došla zbog grijeha, i da njemu ne treba ništa drugo osim da ispravi svoje grijehe. 

*Ljudi zemlje su oni koji se još nalaze u svojim običnim, to jeste egoističnim željama

Međutim, mudar učenik ima snagu da vjeruje da i ovo, to jeste njegova sadašnja forma, postoji da bi on vidio svoju pravu suštinu. U isto vrijeme, on mora da preuzme na sebe teret kraljevstva nebesa, do tačke potpunog predavanja. 

To znači da i ono što razmatra da je malo važno, toliko da nema ničeg bezvrijednijeg, nižeg i skrivenijeg, on isto tako treba u tom trenutku da pripiše Stvoritelju, da je Stvoritelj stvorio takvu sliku Proviđenja u njemu, što se naziva „strane misli”. I čovjek radi, iznad razuma, na tako maloj stvari kao da ima veliko Daat (znanje) u Keduša. 

A visoki sveštenik je onaj koji služi Stvoritelju na način „i njih je mnogo …”, što znači da imaju puno Tore i mnogo Micvot, i ništa im ne nedostaje. Otuda, ukoliko čovjek dođe da se poveže i preuzme na sebe neki redosljed u radu, pravilo je da mudar učenik koji je nezakonito rođen dolazi prvi. To znači da čovjek stanje „nezakonito rođen” preuzima kada je u formi „mudar učenik”. „Mudar” je Ime Stvoritelja. Njegov učenik je onaj koji uči od Stvoritelja. Samo mudar učenik može reći da sve, to jeste sve forme koje se pojavljuju tokom rada jesu „jer ovo je od Gospoda”.

Ali, običan sveštenik, iako služi Stvoritelju i velik je u Tori i radu, nije nagrađen time da uči iz usta Stvoritelja, i još se ne razmatra za „mudar učenik”.

Otuda, ovo prethodno navedeno stanje njemu uopšte ne može da pomogne da postigne istinsko savršenstvo, jer on ima gledište posjednika, a gledište Tore ima samo onaj koji uči od Stvoritelja. Jedino mudar učenik zna istinu, a to je da je Stvoritelj izvor svih uzroka. 

Sada možemo da razumijemo riječi naših mudraca: „Rabi Šimon Ben Menasija je tumačio sve Etin (Et u formi množine) u Tori”. Et ukazuje na uključivanje. To znači da je svakog dana dodao Tore i Micvot više nego prethodnog dana. I budući da je došao do „Bojte se Gospoda Boga svoga”, to znači da on nije mogao da uveća, jer je došao do tačke gdje nije mogao ništa da doda, već samo, Bože zabrani, suprotno. 

I objašnjeno je – samo ime Rabi Šimon Ben Menasija znači onaj koji razumije Menusa (pobjeći), što znači bježanje i povlačenje iz borbe. Isto tako tumači da Ben1 Haamsuni znači onaj koji razumije istinu, i kakvu formu istina ima. I ostao je na straži, i nije mogao da krene naprijed sve dok Rabi Akiva nije došao i objasnio Et - uključivanje mudrih učenika. To znači da je kroz prianjanje uz mudre učenike moguće primiti nešto podrške. 

Drugim riječima, jedino mudar učenik može da mu pomogne, i niko drugi. Čak i ako je veliki u Tori, on će i dalje biti nazivan „običan” ukoliko nije nagrađen učenjem iz usta Stvoritelja.

Otuda, čovjek treba da se potčini pred mudrim učenikom i da prihvati ono što mudar učenik njemu daje, i to bez ikakve rasprave, već na način iznad razuma. 

„Duža je od zemlje …” (Jov 11:7,8,9). To znači da Tora počinje izvan zemlje, to jeste veća je od zemaljskog. Postoji pravilo da ništa ne može da počne u sredini. Otuda, ukoliko čovjek želi da počne, početak je izvan zemlje (materijalno), što znači izvan zemaljskog. (I ovo je značenje za „običan visoki sveštenik”, što znači da čak i ukoliko čovjek radi veliki rad, a nije nagrađen Svjetlošću Tore, on je još u zemaljskom). 

Postizanje Lišma zahtijeva mnogo učenja Lo Lišma. To znači da čovjek treba da se trudi i ulaže napor Lo Lišma, i tada može da vidi istinu – da još nije nagrađen sa Lišma. Međutim, bez toga da ulaže velike napore, čovjek ne može da vidi istinu. 

Jednom drugom prilikom on (Baal HaSulam) je rekao da čovjek treba da uči mnogo Tore Lišma da bi bio nagrađen time da vidi istinu – da on radi Lo Lišma. Rad Lišma se razmatra za rad kroz nagradu i kaznu, što se razmatra za Malhut. A Tora Lo Lišma se razmatra za ZA, to jeste razmatra se za lično Proviđenje. 

Zbog toga kraljevi Izraela, koji su svi bili nagrađeni ličnim Proviđenjem, nisu imali više šta da rade jer nisu imali ništa da dodaju. Zbog toga su naši mudraci rekli: „Kralj Izraela niti sudi niti mu se sudi”. Otuda, oni nemaju udjela u sljedećem svijetu budući da ništa ne čine, jer vide da Stvoritelj sve čini. 

Ovo je značenje za Izevel (Jezavelja), ženu Ahava. Oni su tumačili da je njegova žena pitala: Ei Zevel (gdje je otpad), što znači „Gdje ima otpada u svijetu?” Ona je vidjela da je sve dobro. I Ah Av (Ahav) znači da je on bio Ah (brat) Av (Ocu) na nebu. Ali, kraljevima kuće Davidove je suđeno zato što su kraljevi kuće Davidove imali snagu da ujedine Stvoritelja i Njegovu Šehina, iako su međusobno suprotni, kao što je lično Proviđenje suprotno razabiranju nagrade i kazne. 

To je snaga velikih pravednika, da mogu da ujedine Stvoritelja i Šehina, što znači lično Proviđenje i nagradu i kaznu. I, precizno iz ova dva nastaje potpuno i željeno savršenstvo.

Link - A Bastard Wise Disciple Precedesa Commoner High Priest


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.