уторак, 21. новембар 2023.

Šamati - čuo sam: PREDGOVOR

    

Predgovor 

Ovo su članci koje je po riječima rava Jehudija Ašlaga (Baal HaSulam) zapisao njegov sin i učenik rav Baruh Ašlag (RABAŠ). Njihovim priređivanjem rukovodio je rav Mihail Lajtman, učenik i najbliži saradnik rava Baruha Ašlaga. Članci su namijenjeni duhovnom uzdizanju čovjeka i govore o razumijevanju duhovnog, i oni nemaju nikakvu vezu sa predmetima i pojavama u korporalnom svijetu. Tako, na primjer, „Tora” je Viša Svjetlost, koju čovjek privlači dok izučava kabalističke tekstove i želi da se mijenja tako da se uzdigne na njihov nivo. „Izrael” i  „nacije svijeta” su svojstva, to jeste želje čovjeka. „Izrael” je stremljenje ka duhovnom, ka otkrivanju Stvoritelja, a „nacije svijeta” su egoistične želje.

Čitaocu

Pred vama je najvrjednija knjiga na svijetu, jer ona može da dovede čovjeka do cilja njegovog života.

To je sveska rava Baruha Šaloma Ašlaga (Rabaš), moga učitelja, starijeg sina velikog kabaliste – Jehudija Ašlaga (Baal HaSulam). Kad god sam ga pratio na putovanjima, kao njegov pomoćnik, sekretar, vozač, učenik, on je uvijek nosio sa sobom tu svesku. Napisao ju je u vrijeme kada je učio puteve duhovnog rada i metode približavanja Stvoritelju, otkrivanje Više sile – što, u stvari, i jeste suština nauke kabala. Sve je to bilo sadržano u člancima koje je on zapisivao po riječima svoga oca i učitelja Baal HaSulama. Nikada se nije odvajao od te sveske i stalno ju je čitao. 

Prije nego što je napustio ovaj svijet, predao mi je tu svesku i rekao: „Uzmi je i pobrini se za nju”. To se dogodilo kasno jedne večeri, u bolnici, i kada sam od njega čuo te riječi, osjetio sam da se, očigledno, približava nešto užasno. I zaista, sledećeg jutra on je umro. 

Sveska je ostala kod mene, i budući da od njega nijesam dobio upustvo što da radim sa njom, dugo sam razmišljao i na kraju odlučio da je publikujem. Jer, stupili smo u novu epohu, kada je neophodno da se nauka kabala otkrije i čitav svijet dovede do ispravke. U skladu sa onim što svi kabalisti govore – to je naša obaveza, i treba da se dogodi u ovo vrijeme. To znači da ovi članci treba da budu dostupni svakom čovjeku. 

U ovim člancima opisana su sva unutrašnja stanja kroz koja čovjek prolazi na putu otkrivanja Stvoritelja. Živimo u svijetu u kojem nam je vidljiv samo izuzetno mali dio stvarnosti. A preostali – ogroman dio skrivene stvarnosti nalazi se ovdje pored nas i mi smo dužni da u sebi razvijemo novi organ za osjećaj, a koji se naziva „duša”, „šesto čulo”, da bismo unutar njega osjetili Višu stvarnost, Višu Silu. I ova sveska govori o svim stanjima na tom putu, kroz koja se prolazi korak po korak, i ona objašnjava čovjeku da je dužan da razabere unutar sebe sve te situacije i sve komponente, da bi kroz njih počeo da osjeća novi svijet.

*** 

Članci „Šamati” sukcesivno i metodično objašnjavaju sva stanja koja čovjek treba da prođe da bi, uz naš uobičajen osjećaj ovoga svijeta, postigao još jedan svijet – duhovni. Tome je i namijenjena nauka kabala, koja se definiše kao „metoda otkrivanja Stvoritelja stvorenjima” – to jeste čovjeku u ovom svijetu.

Nauka kabala skrivana je hiljadama godina, tajno je prenošena od učitelja učeniku, da bi došla do naših dana i počela da se otkriva svijetu...

***

Ova knjiga je namijenjena i onima koji odavno uče i početnicima – svima! Nije važno koliko čovjek razumije ili ne razumije. U njoj je sadržano toliko skrivene Svjetlosti da ona mijenja čovjeka koji je čita. Svjetlost otkriva njegovo srce i razvija u njemu novi – duhovni čulni organ, kojim će čovjek otkriti duhovni svijet. 

***

Rabaš je zapisivao sve što je čuo od svoga oca, od riječi do riječi, i tako je on popunio ovu svesku. Ovi članci su – Svjetlost bez Kli (bez posude koja može da primi Svjetlost). To su otkrivanja i postizanja koja je načinio Baal HaSulam, i čitalac, u skladu sa svojim Kelim, svaki put percipira te članke kao nove, drugačije. Svaki put kada čovjek čita neki članak koji je ranije čitao, čini mu se da to nije isti članak. Članak budi i mijenja čovjeka, i čovjek svaki put iznenada otkriva u članku neke nove slojeve, i počinje da osjeća i misli na nov način – i u umu i u srcu. On postaje potpuno drugi čovjek.

Svako ko čita ovu knjigu – čita je zajedno sa Rabašem, Baal HaSulamom i zajedno sa svim kabalistima koji su pre njih postojali u svim pokoljenjima i prenosili mudrost kabale, od usta do usta, od učitelja do učenika, sve dok ona nije došla do Rabaša, velikog kabaliste, i od njega ka nama – kroz ovu knjigu, koja se sada otkriva svima. Ova knjiga je – učitelj na putu duhovnog razvoja čovjeka.

Dr Mihail Lajtman

LinkНема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.