четвртак, 25. август 2022.

ŠTA POSTAVLJANJE HANUKA SVEĆE NA LEVU STRANU ZNAČI U RADU


Šta postavljanje Hanuka sveće na levu znači u radu

Članak broj 11, 1989/90. godina 
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš)

Naši mudraci su rekli (Šabat, 22a:2): „Hanuka sveća je na levoj, tako da je Hanuka sveća na levoj, a Mezuza (komad pergamenta smešten u kutiji ispisan specifičnim stihovima iz Tore) na desnoj”. RAŠI tumači: „Mezuza je na desnoj”, kao što je napisano: „Beiteha (vaša kuća) – Dereh Bi'atha (put kojim si došao), kada osoba počinje da hoda, ona počinje da hoda desnom nogom”.

U knjizi Šaar Hakavanot (Kapija namera, str. 326), kaže se: Ali, sa Hanuka i Purim je drugačije, jer iako se radi o jutarnjoj molitvi oba su u Hod, i mi smo objasnili da je Jakov u Necah, a Malhut u Hod. U skladu s tim, radni dan je svetiji od Hanuka i Purim, koji su oba u Hod. 

I, radi se o tome da u to vreme ona (Malhut) svoju iluminaciju prima sama, a ne kroz svoga muža (Zeir Anpin), budući da na običan dan Jakov sisa i svoju iluminaciju i deo njene iluminacije iz Necah i iz Hod. Nakon toga, on (Jakov) njoj daje njenu iluminaciju koja se širi iz Hod kroz njega. Ali sada, na Hanuka i Purim, ona (Malhut) sama sisa deo svojih iluminacija iz Hod, a ne kroz svog muža. 

Treba da razumemo šta u radu znači to da je Mezuza na desnoj, i da je Hanuka sveća na levoj. Čemu nas to uči? Isto tako treba da razumemo, u skladu s onim što je napisano u Šaar HaKavanot, da su i Hanuka i Purim jedno razabiranje, kao što je napisano da su i Hanuka i Purim jedno razabiranje koje se širi iz Hod. 

Zašto se kaže da oba sisaju iz istog korena, ako na Purim postoji radost, gozba, i pojedinac mora da jede purimski obrok, dok, na Hanuka, kao što su naši mudraci rekli: „Ove sveće su svete, nemamo dozvolu da ih koristimo”? U radu učimo da je u jednoj osobi sadržan čitav svet. To znači da su i Izrael i sedamdeset nacija sadržani u jednoj osobi. 

петак, 12. август 2022.

ŠTA U RADU ZNAČI TO DA SE TORA NAZIVA „SREDNJA LINIJA”

 
Šta u radu znači to da se Tora naziva „srednja linija”

Članak broj 19, 1989/90. godina

Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš)

Napisano je u Zoharu (Jitro, 76, i stav 293 u Sulam komentari): „Tana Rabi Jehuda kaže: ‘Tora je data na strani Gevura’. Rabi Josi kaže: ‘Otuda, Tora je na levoj’. On mu je rekao: ‘Ona se vratila na desnu, kao što je napisano: ‘Na Njegovoj desnoj ruci, ognjeni zakon ka njima’. I, napisano je: ‘Tvoja desna ruka, o, Gospode, slavna u moći”. Tako, nalazimo da je leva uključena u desnu, kao što je napisano: ‘Na Njegovoj desnoj ruci’; i da je desna uključena u levu, kao što je napisano: ‘Tvoja desna ruka, o, Gospode, slavna u moći’. Otuda je Gevura, što je leva, uključena u desnu”. 

Tora je srednja linija, znači Tora uključuje obe linije – desnu i levu. 

Isto tako, napisano je (strana 62 i stav 235 u Sulam komentari): „Trećeg meseca (nakon što je Izrael izašao iz Egipta), u ovom mesecu upravlja Urilo. To je tako jer Nisan, Ijar i Sivan (imena za hebrejske mesece) korespondiraju sa HGT, i Mihailo upravlja sa Hesed, Gavrilo sa Gevura i Urilo sa Tiferet… I, ovo je značenje za reči ‘ceo čovek’ koji je nazvan Jakov, koji je Tiferet. Isto tako, ‘ceo’ dolazi od reči ‘celina’”. 

I, napisano je (stav 242): „I, data je (Tora) trećeg meseca, trećem narodu (znači narodu Jakova), i uključuje tri stepena, znači tri praoca. Tako, Tora je trostruka jer uključuje: Tora (Petoknjižje), Proroci i Sveti spisi (Hagiografija), i sve ovo je jedno”. Prema tome, Tora se razmatra za srednju liniju.