петак, 30. јун 2023.

Šamati 68: VEZA IZMEĐU ČOVJEKA I SEFOROT


Veza između čovjeka i Sefirot

Čuo sam 12. Adara, 17. februar 1943. godine
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Prije grijeha Adam HaRišon:


1. njegovo Guf (tijelo) egzistiralo je od Bina de Malhut de Malhut svijeta Asija,
2. i on je imao Svjetlosti NRN svijeta Berija i Svjetlosti NRN svijeta Acilut. 

Nakon što je zgriješio, njegovo Guf palo je u razabiranje Mišha de Hivija (zmijska koža), što je Klipa od Behina Dalet, koja se naziva „prašina ovog svijeta”. Unutar toga odijeva se unutrašnje Guf od Klipat Noga, koje je pola dobro i pola loše. I sva dobra djela koja on izvršava jedino su sa njegovim Guf od Noga. Angažovanjem u Tori i Micvot, on vraća svoje Guf da bude potpuno dobro, i Guf od Mišha de Hivija odvaja se od njega. U to vrijeme on je nagrađen sa Svjetlošću NRN od Keduša, u skladu sa svojim akcijama.

Veza Svijetlosti NRN čovjeka sa Sefirot: 

Esencija NRN čovjeka potiče iz Behina Malhut od tri Sefirot: Bina i ZON u svakom od svjetova ABYA. 

Ukoliko je čovjek nagrađen sa NRN od Nefeš, on prima od tri Behinot: Malhut de Bina i ZON od svijeta Asija. 

Ukoliko je čovjek nagrađen sa NRN od Ruah, on prima od tri Behinot: Malhut de Bina i ZON od svijeta Yecira.

I ukoliko je čovjek nagrađen sa NRN od Nešama, on prima od tri Behinot: Malhut de Bina i ZON od svijeta Berija. 

Ukoliko je čovjek nagrađen sa NRN od Haja, on prima od tri Behinot: Malhut de Bina i ZON od svijeta Acilut. 

I to je ono što su naši mudraci rekli – čovjek misli jedino u skladu sa svojim srcem, i čitavo tijelo razmatra se za „srce”. Iako se čovjek sastoji iz četiri Behinot – nepokretna, vegetativna, životinjska i govorna, sve se one sadrže u „srcu” čovjeka. 

Budući da je, nakon grijeha, Guf od Adam HaRišon palo u Klipa Mišha de Hivija (zmijska koža), što je Klipa od Behina Dalet, nazvana „prašina ovoga svijeta”, otuda, kada čovjek kalkuliše, sve njegove misli su misli njegovog srca, to jeste, iz njegovog Guf od Behina od Mišha de Hivija.

Kada čovjek ojača kroz angažovanje u Tori i Micvot, što je jedini lijek, i ako se usmjeri ka  davanju zadovoljenja svom Tvorcu, Tora i Micvot pročišćavaju njegovo Guf. To znači da se Klipa Mišha de Hivija odvaja od njega. Tada, prethodno angažovanje u Tori i Micvot, nazvano Klipat Noga, što predstavlja „unutrašnje Guf”, koje je bilo pola dobro i pola loše, sada postaje u cjelosti dobro. To znači da je on sada postigao jednakost forme. 

I tada, u skladu sa svojim akcijama, on biva nagrađen sa NRN od Keduša. To jeste, on prvo postiže NRN od Nefeš svijeta Asija. Zatim, kada razabere sve Behinot koje pripadaju svijetu Asija, on je nagrađen sa NRN od Ruah svijeta Yecira, sve dok ne postigne NRN od Haja svijeta Acilut.

Tako, svaki put se stvara drugačija struktura unutar njegovog srca. To znači da na mjestu gdje je prethodno imao unutrašnje Guf, to jeste Klipat Noga, koje je bilo pola dobro i pola loše, to Guf se sada preokreće i postaje u cjelosti dobro, kroz pročišćenje koje je primilo iz Tore i Micvot. 

Slijedi da dok je imao Guf od Mišha de Hivija, čovjek je morao da misli i kalkuliše polazeći jedino iz misli u svom srcu. To znači da su sve njegove misli bile jedino o tome kako da zadovolji želje na koje ga je primoravala Klipa. On nije imao način da misli i da usmjeri namjeru ni na šta drugo osim na ono što je bilo u njegovom srcu, što je tada bilo u formi Mišha de Hivija (zmijska koža), a što je najgora Klipa.

Slično tome, kada je čovjek nagrađen kroz angažovanje u Tori i Micvot, čak i Lo Lišma, on moli i traži od Stvoritelja da mu On pomogne da se angažuje u Tori i Micvot u formi: „sve što tvoja ruka i snaga mogu da urade, uradi”, i on očekuje milost od Gore, to jeste da mu Stvoritelj pomogne da postigne Lišma, gdje je sva nagrada koju moli za svoj rad to da on radi zarad davanja zadovoljenja svom Tvorcu, kao što su naši mudraci rekli: „Svjetlost u njoj ga reformiše”. 

Tada se tijelo Mišha de Hivija pročišćava, što znači da se ovo tijelo odvaja od čovjeka, i on biva nagrađen potpuno drugačijom strukturom – što je struktura Nefeš svijeta Asija. I on tada nastavlja da dodaje sve dok ne postigne strukturu Nefeš i Ruah de Bina, i Zeir Anpin i Malhut svijeta Acilut. 

Ali on, čak ni tada, nema izbor da ima druge misli, već jedino one koje mu nalaže struktura Keduša. Ovo znači da on nema mogućnost da ima misli koje su suprotne njegovoj strukturi, već je prisiljen da misli i djeluje jedino sa namjerom da donese zadovoljenje svom Tvorcu, na šta ga obavezuje njegova struktura Keduša.

Iz prethodno rečenog slijedi da čovjek ne može da ispravi svoje misli, već treba jedino da usmjeri svoje srce pravo prema Stvoritelju. Tada će, prirodno, sve njegove misli i akcije biti jedino zarad davanja zadovoljenja svom Tvorcu. Kada on ispravi svoje srce, tako da njegovo srce i želja budu u Keduša, tada srce postaje Kli podesna za primanje Više Svjetlosti. A kada Viša Svjetlost sija u srcu, srce postaje jače, i čovjek nastavlja da se trudi i ide naprijed.

Sada možemo da tumačimo ono što su naši mudraci rekli: „Veliko je učenje koje dovodi do akcije”. To znači da Svjetlost Tore dovodi čovjeka do akcije, jer ga Svjetlost u Tori reformiše. Ovo se naziva „akcija”. To znači da Svjetlost Tore gradi novu strukturu u njegovom srcu. 

Otuda, prethodno telo (Guf), što je Mišha de Hivija, odvaja se od čovjeka, i on biva nagrađen svetim Guf. Unutrašnje Guf, koje se naziva Klipat Noga, koje je bilo pola dobro i pola loše, sada postaje potpuno dobro, i u njemu su NRN koje čovjek postiže kroz svoje akcije, i on nastavlja da se trudi i ide naprijed. 

I prije nego što je čovjek nagrađen novom strukturom, mada pokušava da pročisti svoje srce, ono i dalje ostaje nepromijenjeno. U tom stanju, razmatra se da je on u formi „oni koji izvršavaju Njegovu riječ”. Ali, treba da znamo da je početak rada specifično u formi „oni koji izvršavaju Njegovu riječ”. 

Međutim, ovo nije savršenstvo, budući da u tom stanju čovjek ne može da pročisti svoje misli. On nema snagu da se odupre mislima grijeha budući da je njegovo srce Guf od Klipa, a čovjek razmišlja jedino onako kako mu srce nalaže, i jedino ga Svjetlost u Tori reformiše. U to vrijeme, Guf koje se odvaja (Mišha de Hivija) njega napušta, i unutrašnje Guf, što je Klipat Noga, koje je bilo pola loše i pola dobro, postaje potpuno dobro. Slijedi da Tora dovodi čovjeka do akcije kroz koju se stvara nova struktura. I to se naziva „akcija”.

Link - Man's Connection to the Sefirot


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.