недеља, 30. јануар 2022.

Šamati 17: ŠTA ZNAČI DA SE SITRA AHRA NAZIVA "MALHUT BEZ KRUNE"


Šta znači da se Sitra Ahra naziva „Malhut bez Krune”

Uslušano 1941. godine u Jerusalimu
Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

„Kruna” znači – Keter. Keter je svojstvo Stvoritelja i Korijen. Keduša  je povezana sa Korijenom. Razmatra se da je Keduša u jednakosti forme sa Korijenom. I kao što naš Korijen, što je Stvoritelj, hoće jedino da daje, kao što je napisano: „Njegova volja da čini dobro Njegovim stvorenjima”, isto tako je i Keduša usmjerena jedino na to da daje Stvoritelju. 

Međutim, nije tako sa Sitra Ahra. Ona je usmjerena jedino na to da primi „za sebe”. Iz tog razloga ona ne prianja uz Korijen, što je Keter. I, razmatra se da Sitra Ahra nema Keter (Kruna), jer je odvojena od njega. 

I, ovo možemo da razumijemo iz onoga što su naši mudraci rekli (Talmud, Sanhedrin, 29): „Svako ko dodaje, oduzima” – jer ukoliko dodaje na sumu, time oduzima. 

Napisano je: „Tako i ovdje, u odnosu na ono što je unutra, napisano je: ‘Ti ćeš načiniti tabernakl (šator) sa deset zavjesa’. A, u odnosu na ono što je spolja napisano je: ‘jedanaest zavjesa’. I, dodaju se slova, tako dodaje se Ajin na dvanaest i time se oduzima od sume‘, oduzima se jedan od broja dvanaest zbog dodavanja Ajin na dvanaest”. 

Znano je da se računanje primjenjuje jedino u Malhut (Kraljevstvo) i jedino ona (Malhut) računa visinu stepena kroz Ohr Hozer u njoj. Malhut se naziva „želja da se primi za sebe”. I, kada Malhut pred Korijenom poništi svoju želju da primi za sebe, to jeste kada neće da primi ništa za sebe, već jedino hoće da daje Stvoritelju, poput Korijena, što je želja da se daje – tada Malhut nazvana „Ani” (ja) postaje „Ein” (ništa). Jedino tada ona širi Svjetlost od Keter da izgradi svoj Parcuf i nastaju dvanaest Parcufim od Keduša.

Ukoliko Malhut hoće da primi za sebe, ona postaje „zlo Ajin” (zlo oko). To jeste, umjesto da postane „Ein” (ništa), tako što će da poništi sebe pred Korijenom, što je Keter, ona postaje „Ajin” (oko), čije je svojstvo da sve vidi i zna unutar razuma.

I, ovo se naziva „dodati”. To znači da čovjek hoće vjeri da doda znanje, i da radi unutar razuma. Drugim riječima, govori se da je vrijednije raditi unutar razuma jer se tada želja za primanjem neće suprotstavljati takvom radu. 

I, tim dodavanjem dolazi do „umanjenja” zbog odvajanja od Keter, od želje za davanjem, to jeste od Korijena. I, tada više ne postoji jednakost forme sa Korijenom, koji se naziva Keter. Iz tog razloga Sitra Ahra se naziva Malhut bez Keter (Kraljevstvo bez Krune), to jeste, Malhut od Sitra Ahra ne prianja uz Keter. Iz ovog razloga, oni imaju samo jedanaest Parcufim, bez Parcuf Keter. 

Naši mudraci su rekli: „Devedeset devet umire od zlog oka”. To je zbog toga što oni nemaju povezanost sa Keter, jer Malhut u njima, što je želja za primanjem, ne želi da poništi sebe pred Korijenom, nazvanim Keter. Ovo znači da oni neće da Ani (ja), što je želja za primanjem, preokrenu u razabiranje Ein (ništa) i time ponište svoju želju za primanjem.

Umjesto toga oni hoće da dodaju. To se naziva „zlo Ain” (zlo oko). I, oni zbog toga padaju sa svog stepena jer ne prianjaju uz Korijen i o tome je rečeno: „Za svakog ko je ponosan, on i Ja ne možemo da boravimo u istom svijetu”.

To je tako jer tada postoje dvije uprave. Međutim, kada čovjek poništi sebe pred Korijenom i kada je njegova namjera jedino da daje, poput Korijena, tada će postojati samo jedna uprava – uprava Stvoritelja. I, sve što čovjek prima u svijetu je jedino da bi davao Stvoritelju.

Zato je rečeno: „Čitav svijet je stvoren jedino za mene, i ja sam stvoren da služim svom Tvorcu”. Iz tog razloga ja moram da primim sve duhovne stepene, koji postoje u svijetu, da bih bio u stanju da dajem Njemu, i to se naziva „služiti svom Tvorcu”.

Link - What Does It Mean that the Sitra Achra Is Called “Malchut without a Crown”

 

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.