уторак, 23. мај 2023.

KOJI JE STEPEN KOJI OSOBA TREBA DA POSTIGNE DA NE BI MORALA DA REINKARNIRA

  

Koji je stepen koji osoba treba da postigne da ne bi morala da reinkarnira

Članak 10, Tav-Šin-Mem-Dalet, 1984.

Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš) 

Pitanje: Koji je stepen koji osoba treba da postigne da ne bi morala da reinkarnira? 

Napisano je (Kapija reinkarnacija, deo 10b): „Svi sinovi Izraela moraju da reinkarniraju dok ne budu kompletirani kroz sve NRNHY. Međutim, većina ljudi nema svih pet delova koji se nazivaju NRNHY, već jedino Nefeš iz Asija”. Ovo znači da svaki pojedinac treba da ispravi jedino svoj deo i koren svoje duše, i ništa više. Na taj način, on kompletira ono što mora da ispravi.

Mi moramo da znamo da se sve duše šire iz duše Adam HaRišon, jer nakon što je on počinio greh  greh Drvo znanja, njegova duša se podelila na 600 000 duša. Ovo znači da se Svetlost, koja je za Adam HaRišon bila jedna Svetlost, i koju je on imao u Edenskom vrtu, a koju Sveti Zohar naziva Zihara Ila'a (Viši sjaj), odmah rasula na mnoštvo delova. 

Napisano je (Panim Mazbirot  Lice dobrodošlice, deo 56) „Nakon što su se dobro i zlo pomešali (nakon greha), nastala je velika struktura Klipot (ljuske) koje su imale snagu za hvat za Keduša. Da bi se sačuvala od njih, Svetlost sedam dana stvaranja podelila se na veoma male delove iz kojih Klipot nije mogla da sisa upravo zbog toga što su mali.

Primer za ovo je alegorija o kralju koji je hteo da pošalje veliku sumu zlatnika svom sinu preko granice, ali svi ljudi u kraljevstvu bili su lopovi i prevaranti, i on nije imao nikog poverljivog po kome bi poslao zlatnike. Šta je on uradio? On je usitnio sve zlatnike u novčiće i poslao ih je preko mnogo ljudi, tako da nikome ne bi bilo vredno da izazove štetu časti kraljevske porodice za tako beznačajan plen”. 

Na ovaj način, tokom vremena i u mnogim dušama, kroz iluminaciju danā, bilo je moguće da se skrutinizuju sve svete iskre koje su Klipot pokrale usled greha  greh Drvo znanja. 

Značenje za mnogo duša je ispitivanje za unutrašnje Svetlosti, a značenje za mnogo dana je ispitivanje za spoljašnje Svetlosti. I svaki novčić sakuplja se u veliku sumu Svetlosti sa kojom je Adam HaRišon zgrešio, i kao rezultat toga doći će do kraja korekcije. 

Sledi da se svako rađa samo sa malim delom duše Adam HaRišon. Kada pojedinac ispravi svoj deo duše, više nema potrebe da on reinkarnira. Otuda, pojedinac može da ispravi jedino ono što pripada njegovom delu. O tome je Ari, u knjizi Drvo Života, napisao: „Nema dana koji je poput nekog drugog dana, ni trenutka koji je poput nekog drugog trenutka; nema osobe koja je poput neke druge osobe, i Helbona (smola) će ispraviti ono što Levona (dim tamjana) neće. I, svako mora da ispravi ono što pripada njegovom delu”. 

Međutim, mi moramo da znamo da svaka osoba koja je rođena ima rad na izboru, jer osoba nije rođena pravedna, kako su naši mudraci rekli (Nidah, 16b), i ovo su njihove reči: „Rabi Hanina Ben Papa je rekao: ‘Anđeo koji je postavljen nad trudnoćom nazvan je Lajla (noć). On uzima kap, stavlja je pred Stvoritelja, i kaže Njemu: ‘Gospodaru sveta, šta će postati od ove kapi? Neko moćan ili slab, mudar ili budala, bogat ili siromašan?’ Ali, zao ili pravedan, on nije rekao’”. 

Ovo znači da pojedinac nije rođen kao pravednik, budući da nije rečeno: „pravednik ili grešnik”. Umesto toga čoveku je dat izbor. I u skladu sa trudom u Tori i Micvot svaki pojedinac se nagrađuje pročišćenjem svog srca i ispravkom onoga što on mora da ispravi u skladu sa korenom sopstvene duše, i tada je on dovršen. 

Prvi stepen sa kojim se čovek rađa

Napisano je (Zohar  Mišpatim, 4:11 u Sulam): „Dođi i vidi. Kada se osoba rodi daje joj se duša sa strane zveri, sa strane čistote, strane onih koji su nazvani sveti Ofanim, znači iz sveta Asija. Ako zasluži više, njoj se daje Ruah sa strane svetih životinja, znači sa strane Jecira. Ako zasluži više, njoj se daje Nešama sa strane trona, znači sa strane sveta Beria. Ako zasluži više, njoj se daje Nefeš kroz svet Acilut. Ako zasluži više, njoj se daje Ruah de Acilut sa strane srednjeg stuba, i osoba se naziva „sin Stvoritelja”, kao što je napisano: „Vi ste sinovi Gospoda vašeg Boga”. Ako zasluži više, njoj se daje Nešama, što je Bina, o kojoj je rečeno, sveta Nešama (duša) veličaće  Gospoda, i ime HaVaYaH je kompletirano u njima. 

Tako, duša je kompletirana kada pojedinac ima NRN od BYA i NRN od Acilut. Ovo je savršenstvo koje je Adam HaRišon imao pre greha. Tek nakon greha on se spustio sa svog stepena i njegova duša se podelila na 600.000 duša. 

I tako, kada govorimo o duši čoveka kažemo Nešama (duša), čak i tada kada postoji jedino Nefeš de Nefeš. To je tako jer postoji pravilo da kada god govorimo o nekoj duhovnoj kategoriji, mi uvek govorimo o njenom najvišem svojstvu. I budući da je najviše svojstvo čoveka stepen Nešama, kada govorimo generalno o duhovnom čoveka, koristimo ime Nešama.

Međutim, iako se svaka osoba rađa sa najnižim stepenom rečeno je (vidi Kapija reinkarnacija, str. 11b): „Svaka osoba može da bude kao Mojsije, ukoliko želi da pročisti svoja dela, jer ona za sebe može da uzme drugi, viši duh, sa nivoa sveta Jecira, i isto tako Nešama sa nivoa Beria”. Ovime ćete isto tako razumeti poznatu izreku mudraca  da duhovi pravednika, ili njihove duše, dolaze i bivaju začeti u osobi, što se naziva začeće kao pomoć osobi u radu Stvoritelja. 

To je prezentovano u komentaru „Sulam” (Uvod u Knjigu Zohar, deo 85), i ovo su njegove reči: „Jahač magarca, onaj koji vodi magarce, pomoć je dušama pravednika koja im se šalje od Gore da bi ih podizala sa stepena na stepen. Da nije bilo ove pomoći koju Stvoritelj šalje pravednicima, oni ne bi bili u stanju da izađu sa svog stepena i da se podignu na viši. Otuda, Stvoritelj svakom pravedniku šalje visoku dušu od Gore – svakom u skladu sa njegovom zaslugom i stepenom, i to pomaže osobi na njenom putu. I, ovo se naziva ‘oplodnja duše pravednika’ i naziva se ‘otkrovenje duše pravednika’”.

Sledi da kada kažemo da nema generacije u kojoj nema nekog kao što su Avraam, Isak i Jakov, to ne znači da su oni takvi rođeni, i da nemaju izbor. Tačnije, ovo su ljudi koji se naprežu hodajući na putu istine, i izvršavaju napore koje moraju da izvršavaju. Ovi ljudi uvek primaju pomoć od Gore kroz oplodnju  duše pravednika. To jeste, oni primaju snagu da se uzdignu na više stepene. 

Sledi da sve što je dato od Gore, dato je kao pomoć, ali pomoć ne dolazi ukoliko nema truda i ne postoji izbor.

I, samo postojanje sveta obezbeđeno je zahvaljujući ovim pravednicima koji šire obilje od Gore, i kroz to svet postoji.

Link - What Is the Degree One Should Achieve in Order Not to Have to Reincarnate?


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.